Det er en ensom ting å bli skutt en morgenstund i sin egen hage.


det-er-ensom-ting-å-bli-skutt-morgenstund-i-egen-hage
william nygaarddeterensomtingbliskuttmorgenstundegenhagedet erer enen ensomensom tingting åå blibli skuttskutt enen morgenstundmorgenstund isin egenegen hagedet er ener en ensomen ensom tingensom ting åting å bliå bli skuttbli skutt enskutt en morgenstunden morgenstund imorgenstund i sini sin egensin egen hagedet er en ensomer en ensom tingen ensom ting åensom ting å bliting å bli skuttå bli skutt enbli skutt en morgenstundskutt en morgenstund ien morgenstund i sinmorgenstund i sin egeni sin egen hagedet er en ensom tinger en ensom ting åen ensom ting å bliensom ting å bli skuttting å bli skutt enå bli skutt en morgenstundbli skutt en morgenstund iskutt en morgenstund i sinen morgenstund i sin egenmorgenstund i sin egen hage

Kunsten er å dyrke sin egen hage, selv om naboen har bedre jord. -Margot Sandsmark
kunsten-er-å-dyrke-egen-hage-selv-om-naboen-har-bedre-jord
Å ligge i din egen hage under et pæretre, male takrennen, leke med barna og gjøre ting som du har utsatt et helt år. Alt dette kan også være ferie. -Ferie
Å-ligge-i-din-egen-hage-under-et-pæretre-male-takrennen-leke-med-barna-og-gjøre-ting-som-du-har-utsatt-et-helt-år-alt-dette-kan-også-være
Når en mann trakter etter å bli berømt, lar han sin egen lykke avhenge av det en annen vil. -Berømmelse
når-mann-trakter-etter-å-bli-berømt-lar-han-egen-lykke-avhenge-av-det-annen-vil
Gled deg over rosen i din egen hage i stedet for å misunne naboen hans hundre. -Margot Sandsmark
gled-deg-over-rosen-i-din-egen-hage-i-stedet-for-å-misunne-naboen-hans-hundre
Det er dumt å være for sikker på sin egen visdom. Det er sunt å bli minnet om at den sterkeste kan vakle og den klokeste feile. -Mahatma Gandhi
det-er-dumt-å-være-for-sikker-på-egen-visdom-det-er-sunt-å-bli-minnet-om-at-den-sterkeste-kan-vakle-og-den-klokeste-feile