Det er enklere å leve gjennom en annen enn å bli seg selv.


det-er-enklere-å-leve-gjennom-annen-enn-å-bli-seg-selv
kvinnesakdeterenklerelevegjennomannenennblisegselvdet erer enklereenklere åå leveleve gjennomgjennom enen annenannen ennenn åå blibli segseg selvdet er enklereer enklere åenklere å leveå leve gjennomleve gjennom engjennom en annenen annen ennannen enn åenn å bliå bli segbli seg selvdet er enklere åer enklere å leveenklere å leve gjennomå leve gjennom enleve gjennom en annengjennom en annen ennen annen enn åannen enn å blienn å bli segå bli seg selvdet er enklere å leveer enklere å leve gjennomenklere å leve gjennom enå leve gjennom en annenleve gjennom en annen enngjennom en annen enn åen annen enn å bliannen enn å bli segenn å bli seg selv

Det er enklere å slåss for prinsippene sine enn å leve opp til dem. -Prinsipp
det-er-enklere-å-slåss-for-prinsippene-sine-enn-å-leve-opp-til-dem
Jeg sverger ved mitt liv og min kjærlighet til det, at jeg aldri vil leve for en annen, og heller aldri be en annen om å leve for meg. -Ayn Rand
jeg-sverger-ved-mitt-liv-og-min-kjærlighet-til-det-at-jeg-aldri-vil-leve-for-annen-og-heller-aldri-be-annen-om-å-leve-for-meg
Å leve er å gjøre seg selv sårbar. Derfor velger så mange å holde seg i live fremfor å leve. -Leve
Å-leve-er-å-gjøre-seg-selv-sårbar-derfor-velger-så-mange-å-holde-seg-i-live-fremfor-å-leve
Man har ikke annen moro enn den man kjøper seg selv. -Glede
man-har-ikke-annen-moro-enn-den-man-kjøper-seg-selv