Det er det som er sann frihet: Å ha det viktigste i verden, uten å eie det.


det-er-det-som-er-sann-frihet-Å-det-viktigste-i-verden-uten-å-eie-det
frihetdeterdetsomsannfrihetviktigsteverdenuteneiedetdet erer detdet somsom erer sannsann frihetha detdet viktigsteviktigste ii verdenuten åå eieeie detdet er deter det somdet som ersom er sanner sann frihetÅ ha detha det viktigstedet viktigste iviktigste i verdenuten å eieå eie detdet er det somer det som erdet som er sannsom er sann frihetÅ ha det viktigsteha det viktigste idet viktigste i verdenuten å eie detdet er det som erer det som er sanndet som er sann frihetÅ ha det viktigste iha det viktigste i verden

De som har det de trenger, tror at det viktigste i verden er kjærlighet. De fattige vet at det er penger. -Penger og økonomi
de-som-har-det-trenger-tror-at-det-viktigste-i-verden-er-kjærlighet-de-fattige-vet-at-det-er-penger
Det kan ikke eksistere demokrati uten bestemte regler. De kan ha frihet som innhold, men frihet betyr ikke at man skal gå på feil side av gaten. -Indira Gandhi
det-kan-ikke-eksistere-demokrati-uten-bestemte-regler-de-kan-frihet-som-innhold-men-frihet-betyr-ikke-at-man-skal-gå-på-feil-side-av-gaten
Frihet krever mot til å gå verden i møte uten maske. -Christian Askø Næss
frihet-krever-mot-til-å-gå-verden-i-møte-uten-maske
Det finnes bare tre ting i verden som kvinnen ikke forstår: frihet, likhet og brorskap. -Kvinner
det-finnes-bare-tre-ting-i-verden-som-kvinnen-ikke-forstår-frihet-likhet-og-brorskap
Utdanning er det viktigste våpen hvis vi vil oppnå forandring i verden. -Nelson Mandela
utdanning-er-det-viktigste-våpen-hvis-vi-vil-oppnå-forandring-i-verden
Igjen er det virkelig ille, snøret er fast i bånn. Verden er svart og stille. Jeg skjønner ikke hvorfor det må ende sånn. -Kjærlighet - begynnelse og slutt
igjen-er-det-virkelig-ille-snøret-er-fast-i-bånn-verden-er-svart-og-stille-jeg-skjønner-ikke-hvorfor-det-må-ende-sånn