Det er det fæle ved å være over 30 år: at ens kjærlighet ikke lenger er blind.


det-er-det-fæle-ved-å-være-over-30-år-at-ens-kjærlighet-ikke-lenger-er-blind
arne garborgdeterdetfælevedværeover30åratenskjærlighetikkelengerblinddet erer detdet fælefæle vedved åå værevære overover 30at ensens kjærlighetkjærlighet ikkeikke lengerlenger erer blinddet er deter det fæledet fæle vedfæle ved åved å væreå være overvære over 30over 30 årat ens kjærlighetens kjærlighet ikkekjærlighet ikke lengerikke lenger erlenger er blinddet er det fæleer det fæle veddet fæle ved åfæle ved å væreved å være overå være over 30være over 30 årat ens kjærlighet ikkeens kjærlighet ikke lengerkjærlighet ikke lenger erikke lenger er blinddet er det fæle veder det fæle ved ådet fæle ved å værefæle ved å være overved å være over 30å være over 30 årat ens kjærlighet ikke lengerens kjærlighet ikke lenger erkjærlighet ikke lenger er blind

Med dagens utringete kjoler, gjennomsiktige bluser og miniskjørt er det ikke lenger noe som heter blind kjærlighet. -Kjærlighet - blind
med-dagens-utringete-kjoler-gjennomsiktige-bluser-og-miniskjørt-er-det-ikke-lenger-noe-som-heter-blind-kjærlighet
En morders sjel er blind, og det finnes ikke virkelig godhet eller kjærlighet uten det størst mulige klarsyn. -Mord
en-morders-sjel-er-blind-og-det-finnes-ikke-virkelig-godhet-eller-kjærlighet-uten-det-størst-mulige-klarsyn
Kjærlighet er gleden ved det gode, undringen ved det vise og forbløffelsen ved gudene. -Platon
kjærlighet-er-gleden-ved-det-gode-undringen-ved-det-vise-og-forbløffelsen-ved-gudene
I tillegg til kjærlighet ved første blikk, finnes det også kjærlighet ved første berøring. -Vladimir Nabokov
i-tillegg-til-kjærlighet-ved-første-blikk-finnes-det-også-kjærlighet-ved-første-berøring
Kjærlighet gjør blind. -Platon
kjærlighet-gjør-blind
Det verste ved å bli eldre er at ens jevnaldrende er blitt så fryktelig gamle. -Erik Dibbern
det-verste-ved-å-bli-eldre-er-at-ens-jevnaldrende-er-blitt-så-fryktelig-gamle