Det er bra å gi når man blir bedt, men det er bedre å gi ubedt, ut fra ens egen forståelse.


det-er-bra-å-gi-når-man-blir-bedt-men-det-er-bedre-å-gi-ubedt-ut-fra-ens-egen-forståelse
kahlil gibrandeterbraginårmanblirbedtmendetbedreubedtutfraensegenforståelsedet erer brabra åå gigi nårnår manman blirblir bedtmen detdet erer bedrebedre åå gigi ubedtut frafra ensens egenegen forståelsedet er braer bra åbra å giå gi nårgi når mannår man blirman blir bedtmen det erdet er bedreer bedre åbedre å giå gi ubedtut fra ensfra ens egenens egen forståelsedet er bra åer bra å gibra å gi nårå gi når mangi når man blirnår man blir bedtmen det er bedredet er bedre åer bedre å gibedre å gi ubedtut fra ens egenfra ens egen forståelsedet er bra å gier bra å gi nårbra å gi når manå gi når man blirgi når man blir bedtmen det er bedre ådet er bedre å gier bedre å gi ubedtut fra ens egen forståelse

Det er ingenting man hører bedre enn det som blir sagt bak ens rygg. -Lars Saabye Christensen
det-er-ingenting-man-hører-bedre-enn-det-som-blir-sagt-bak-ens-rygg
Det er bra å bøye seg i støvet når man har gjort en feil, men det er ikke bra å bli der. -Feil
det-er-bra-å-bøye-seg-i-støvet-når-man-har-gjort-feil-men-det-er-ikke-bra-å-bli-der
Når gjøken galer fra bar kvist, blir ingen trist - men galer den fra løvrik gren, blir det angst og mén. -Fugler
når-gjøken-galer-fra-bar-kvist-blir-ingen-trist-men-galer-den-fra-løvrik-gren-blir-det-angst-og-mén
Tall kan aldri bli morsomme, min pike, når de ikke vedrører ens egen formue. Men det vet Gud at de ofte ikke er morsomme da heller. -Bjørnstjerne Bjørnson
tall-kan-aldri-bli-morsomme-min-pike-når-ikke-vedrører-ens-egen-formue-men-det-vet-gud-at-ofte-ikke-er-morsomme-da-heller
Den beste måten å forberede alderdommen på, er å ikke la noen gleder gå fra seg. Da ville man bli naturlig mett av dage og ikke beklage det når ens tid er omme. -Fanny zu Reventlow
den-beste-måten-å-forberede-alderdommen-på-er-å-ikke-noen-gleder-gå-fra-seg-da-ville-man-bli-naturlig-mett-av-dage-og-ikke-beklage-det-når-ens