Det er de beste kvinner man snakker minst om.


det-er-beste-kvinner-man-snakker-minst-om
kvinnerdeterbestekvinnermansnakkerminstomdet erer dede bestebeste kvinnerkvinner manman snakkersnakker minstminst omdet er deer de bestede beste kvinnerbeste kvinner mankvinner man snakkerman snakker minstsnakker minst omdet er de besteer de beste kvinnerde beste kvinner manbeste kvinner man snakkerkvinner man snakker minstman snakker minst omdet er de beste kvinnerer de beste kvinner mande beste kvinner man snakkerbeste kvinner man snakker minstkvinner man snakker minst om

Alle forførere vet at man skal hviske til kvinner, for jo lavere man snakker, desto mer oppmerksomt hører de etter. -Forførelse
alle-forførere-vet-at-man-skal-hviske-til-kvinner-for-jo-lavere-man-snakker-desto-mer-oppmerksomt-hører-etter
Man snakker alltid om hvor vakkert det er med rynker, men det er alltid andres rynker man snakker om. -Rynker
man-snakker-alltid-om-hvor-vakkert-det-er-med-rynker-men-det-er-alltid-andres-rynker-man-snakker-om
Når det gjelder kjærligheten, interesserer kvinner seg aller minst for teorien. -Kvinner
når-det-gjelder-kjærligheten-interesserer-kvinner-seg-aller-minst-for-teorien
Det finnes mange som tror man bare kan lyve når man snakker - ikke når man tier. -Karl Kristian Steincke
det-finnes-mange-som-tror-man-bare-kan-lyve-når-man-snakker-ikke-når-man-tier
Store mennesker snakker om ideer, gjennomsnittsmennesker snakker om ting, og små mennesker snakker om vin. -Vin
store-mennesker-snakker-om-ideer-gjennomsnittsmennesker-snakker-om-ting-og-små-mennesker-snakker-om-vin
Det er vanskelig å omgås kunstnere. Man må velge forretningsfolk om man vil ha en samtale, for kunstnere snakker bare om penger. -Jean Sibelius
det-er-vanskelig-å-omgås-kunstnere-man-må-velge-forretningsfolk-om-man-vil-samtale-for-kunstnere-snakker-bare-om-penger