Det er bedre å være et misfornøyd menneske enn en fornøyd gris, bedre å være en misfornøyd Sokrates enn en fornøyd tosk.


det-er-bedre-å-være-et-misfornøyd-menneske-enn-fornøyd-gris-bedre-å-være-misfornøyd-sokrates-enn-fornøyd-tosk
john stuart milldeterbedreværeetmisfornøydmenneskeennfornøydgrissokratestoskdet erer bedrebedre åå værevære etet misfornøydmisfornøyd menneskemenneske ennenn enen fornøydfornøyd grisbedre åå værevære enen misfornøydmisfornøyd sokratessokrates ennenn enen fornøydfornøyd toskdet er bedreer bedre åbedre å væreå være etvære et misfornøydet misfornøyd menneskemisfornøyd menneske ennmenneske enn enenn en fornøyden fornøyd grisbedre å væreå være envære en misfornøyden misfornøyd sokratesmisfornøyd sokrates ennsokrates enn enenn en fornøyden fornøyd toskdet er bedre åer bedre å værebedre å være etå være et misfornøydvære et misfornøyd menneskeet misfornøyd menneske ennmisfornøyd menneske enn enmenneske enn en fornøydenn en fornøyd grisbedre å være enå være en misfornøydvære en misfornøyd sokratesen misfornøyd sokrates ennmisfornøyd sokrates enn ensokrates enn en fornøydenn en fornøyd toskdet er bedre å væreer bedre å være etbedre å være et misfornøydå være et misfornøyd menneskevære et misfornøyd menneske ennet misfornøyd menneske enn enmisfornøyd menneske enn en fornøydmenneske enn en fornøyd grisbedre å være en misfornøydå være en misfornøyd sokratesvære en misfornøyd sokrates ennen misfornøyd sokrates enn enmisfornøyd sokrates enn en fornøydsokrates enn en fornøyd tosk

Du kan være misfornøyd med meg eller deg eller med hva du vil, men du har en annen mulighet og: Du kan være fornøyd. -Finn Schjøll
du-kan-være-misfornøyd-med-meg-eller-deg-eller-med-hva-du-vil-men-du-har-annen-mulighet-og-du-kan-være-fornøyd
Agitatorer er urostiftere som gjør et fornøyd folk misfornøyd. Derfor er agitatorer nødvendige. -Oscar Wilde
agitatorer-er-urostiftere-som-gjør-et-fornøyd-folk-misfornøyd-derfor-er-agitatorer-nødvendige
Men man kommer tydeligvis ingen vei hvis man er fornøyd. Alle fremskritt bygger jo på at man er litt misfornøyd. -Beate Grimsrud
men-man-kommer-tydeligvis-ingen-vei-hvis-man-er-fornøyd-alle-fremskritt-bygger-jo-på-at-man-er-litt-misfornøyd
Det er bedre å være blant venner enn alene. Men alene er bedre enn slett selskap -Hadith
det-er-bedre-å-være-blant-venner-enn-alene-men-alene-er-bedre-enn-slett-selskap
En venn er mer kjær enn himmelens lys; for det ville være bedre for oss at solen var utslukket enn at vi skulle bli uten venner. -Venn
en-venn-er-mer-kjær-enn-himmelens-lys-for-det-ville-være-bedre-for-oss-at-solen-var-utslukket-enn-at-vi-skulle-bli-uten-venner
Det er bedre å være en litt sprø kjedelig fyr, enn å være en kjedelig sprøing. -Kjedelig
det-er-bedre-å-være-litt-sprø-kjedelig-fyr-enn-å-være-kjedelig-sprøing