Det er bedre å være blant venner enn alene. Men alene er bedre enn slett selskap


det-er-bedre-å-være-blant-venner-enn-alene-men-alene-er-bedre-enn-slett-selskap
hadithdeterbedreværeblantvennerennalenemenaleneslettselskapdet erer bedrebedre åå værevære blantblant vennervenner ennenn alenemen alenealene erer bedrebedre ennenn slettslett selskapdet er bedreer bedre åbedre å væreå være blantvære blant vennerblant venner ennvenner enn alenemen alene eralene er bedreer bedre ennbedre enn slettenn slett selskapdet er bedre åer bedre å værebedre å være blantå være blant vennervære blant venner ennblant venner enn alenemen alene er bedrealene er bedre enner bedre enn slettbedre enn slett selskapdet er bedre å væreer bedre å være blantbedre å være blant vennerå være blant venner ennvære blant venner enn alenemen alene er bedre ennalene er bedre enn sletter bedre enn slett selskap

Det er bedre å våkne alene og vite at en er alene, enn å våkne sammen med noen og allikevel være ensom. -Liv Ullmann
det-er-bedre-å-våkne-alene-og-vite-at-er-alene-enn-å-våkne-sammen-med-noen-og-allikevel-være-ensom
En venn er mer kjær enn himmelens lys; for det ville være bedre for oss at solen var utslukket enn at vi skulle bli uten venner. -Venn
en-venn-er-mer-kjær-enn-himmelens-lys-for-det-ville-være-bedre-for-oss-at-solen-var-utslukket-enn-at-vi-skulle-bli-uten-venner
Bedre ensom enn i dårlig selskap. -Ensomhet
bedre-ensom-enn-i-dårlig-selskap
Det er bedre å være et misfornøyd menneske enn en fornøyd gris, bedre å være en misfornøyd Sokrates enn en fornøyd tosk. -John Stuart Mill
det-er-bedre-å-være-et-misfornøyd-menneske-enn-fornøyd-gris-bedre-å-være-misfornøyd-sokrates-enn-fornøyd-tosk
Syng og dans sammen og vær glade, men la begge få være alene. Liksom luttens strenger er alene, selv om de dirrer i samme melodi. -Kahlil Gibran
syng-og-dans-sammen-og-vær-glade-men-begge-få-være-alene-liksom-luttens-strenger-er-alene-selv-om-dirrer-i-samme-melodi