Det er bedre å leve av sin egen styrke enn av andres svakhet.


det-er-bedre-å-leve-av-egen-styrke-enn-av-andres-svakhet
ukjentdeterbedreleveavegenstyrkeennandressvakhetdet erer bedrebedre åå leveleve avav sinsin egenegen styrkestyrke ennenn avandres svakhetdet er bedreer bedre åbedre å leveå leve avleve av sinav sin egensin egen styrkeegen styrke ennstyrke enn avenn av andresav andres svakhetdet er bedre åer bedre å levebedre å leve avå leve av sinleve av sin egenav sin egen styrkesin egen styrke ennegen styrke enn avstyrke enn av andresenn av andres svakhetdet er bedre å leveer bedre å leve avbedre å leve av sinå leve av sin egenleve av sin egen styrkeav sin egen styrke ennsin egen styrke enn avegen styrke enn av andresstyrke enn av andres svakhet

Tårer er ikke tegn på svakhet, men på styrke. De formulerer seg bedre enn ti tusen tunger. -Tåre
tårer-er-ikke-tegn-på-svakhet-men-på-styrke-de-formulerer-seg-bedre-enn-ti-tusen-tunger
Kvinner elsker sin egen svakhet. De håper på kamp, slik at de kan bukke under for overmakten. -Kvinner
kvinner-elsker-egen-svakhet-de-håper-på-kamp-slik-at-kan-bukke-under-for-overmakten
Den høyeste glede føler en mann den dagen da han oppdager at det han hadde holdt for sin største svakhet, i virkeligheten er hans styrke. -Svakhet
den-høyeste-glede-føler-mann-den-dagen-da-han-oppdager-at-det-han-hadde-holdt-for-største-svakhet-i-virkeligheten-er-hans-styrke
Brystene mine har en egen karriere. Jeg tror deres går bedre enn min egen. -Jennifer Love Hewitt
brystene-mine-har-egen-karriere-jeg-tror-deres-går-bedre-enn-min-egen
Jeg mener det er bedre å leve et intensivt og kort liv, enn å leve sunt og kjedelig til du blir gammel. -Leve
jeg-mener-det-er-bedre-å-leve-et-intensivt-og-kort-liv-enn-å-leve-sunt-og-kjedelig-til-du-blir-gammel
Godtroenhet er mannens svakhet, men barnets styrke. -Naivitet
godtroenhet-er-mannens-svakhet-men-barnets-styrke