Det er bedre å debattere en viktig sak uten å fatte vedtak enn å vedta den uten debatt.


det-er-bedre-å-debattere-viktig-sak-uten-å-fatte-vedtak-enn-å-vedta-den-uten-debatt
ukjentdeterbedredebattereviktigsakutenfattevedtakennvedtadendebattdet erer bedrebedre åå debatteredebattere enen viktigviktig saksak utenuten åå fattefatte vedtakvedtak ennenn åå vedtavedta denden utenuten debattdet er bedreer bedre åbedre å debattereå debattere endebattere en viktigen viktig sakviktig sak utensak uten åuten å fatteå fatte vedtakfatte vedtak ennvedtak enn åenn å vedtaå vedta denvedta den utenden uten debattdet er bedre åer bedre å debatterebedre å debattere enå debattere en viktigdebattere en viktig saken viktig sak utenviktig sak uten åsak uten å fatteuten å fatte vedtakå fatte vedtak ennfatte vedtak enn åvedtak enn å vedtaenn å vedta denå vedta den utenvedta den uten debattdet er bedre å debattereer bedre å debattere enbedre å debattere en viktigå debattere en viktig sakdebattere en viktig sak utenen viktig sak uten åviktig sak uten å fattesak uten å fatte vedtakuten å fatte vedtak ennå fatte vedtak enn åfatte vedtak enn å vedtavedtak enn å vedta denenn å vedta den utenå vedta den uten debatt

Det er bedre å diskutere uten å finne en politisk løsning, enn å påtvinge noen en løsning uten å ha diskutert. -Politikk
det-er-bedre-å-diskutere-uten-å-finne-politisk-løsning-enn-å-påtvinge-noen-løsning-uten-å-diskutert
Når du ber, er det bedre at ditt hjerte er uten ord enn at dine ord er uten hjerte. -Bønn
når-du-ber-er-det-bedre-at-ditt-hjerte-er-uten-ord-enn-at-dine-ord-er-uten-hjerte
Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
En venn er mer kjær enn himmelens lys; for det ville være bedre for oss at solen var utslukket enn at vi skulle bli uten venner. -Venn
en-venn-er-mer-kjær-enn-himmelens-lys-for-det-ville-være-bedre-for-oss-at-solen-var-utslukket-enn-at-vi-skulle-bli-uten-venner
Det er viktig å ha et stort ego, uten å bli selvopptatt. -Være seg selv
det-er-viktig-å-et-stort-ego-uten-å-bli-selvopptatt
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å