Det er bedre å angre på no’ du har gjort.


det-er-bedre-å-angre-på-no-du-har-gjort
halvdan sivertsendeterbedreangreno’duhargjortdet erer bedrebedre åå angreangre påpå no’no’ dudu harhar gjortdet er bedreer bedre åbedre å angreå angre påangre på no’på no’ duno’ du hardu har gjortdet er bedre åer bedre å angrebedre å angre påå angre på no’angre på no’ dupå no’ du harno’ du har gjortdet er bedre å angreer bedre å angre påbedre å angre på no’å angre på no’ duangre på no’ du harpå no’ du har gjort

Det er bedre å angre det man har gjort, enn å angre det som aldri ble gjort. -Nils Bredesen
det-er-bedre-å-angre-det-man-har-gjort-enn-å-angre-det-som-aldri-ble-gjort
To enderim har drevet det 20. århundre fremover og gjort livet i Norge bedre: teknologi og demokrati. -Anne Grete Preus
to-enderim-har-drevet-det-20-århundre-fremover-og-gjort-livet-i-norge-bedre-teknologi-og-demokrati
Det sikreste tegnet på alderdom er at du begynner å angre på synder du ikke har begått. -Ukjent
det-sikreste-tegnet-på-alderdom-er-at-du-begynner-å-angre-på-synder-du-ikke-har-begått
Gjort er bedre enn perfekt. -Ukjent
gjort-er-bedre-enn-perfekt
Du er gammel den dagen du bøyer deg ned for å knytte skolissen, og når du har gjort det, stanser du et øyeblikk og tenker: Var det noe mer jeg skulle ha gjort når jeg først er her nede? -Karsten Isachsen
du-er-gammel-den-dagen-du-bøyer-deg-ned-for-å-knytte-skolissen-og-når-du-har-gjort-det-stanser-du-et-øyeblikk-og-tenker-var-det-noe-mer-jeg-skulle
Enhver ting kan alltid gjøres bedre enn den blir gjort. -Henry Ford
enhver-ting-kan-alltid-gjøres-bedre-enn-den-blir-gjort