Det er bare to typer bilister på veiene: idioter som kjører langsommere enn meg, og de svina som kjører fortere.


det-er-bare-to-typer-bilister-på-veiene-idioter-som-kjører-langsommere-enn-meg-og-svina-som-kjører-fortere
george carlindeterbaretotyperbilisterveieneidiotersomkjørerlangsommereennmegogsvinaforteredet erer baretyper bilisterbilister påpå veieneidioter somsom kjørerkjører langsommerelangsommere ennenn megog dede svinasvina somsom kjørerkjører forteredet er barebare to typertyper bilister påbilister på veieneidioter som kjørersom kjører langsommerekjører langsommere ennlangsommere enn megog de svinade svina somsvina som kjørersom kjører fortereer bare to typerbare to typer bilistertyper bilister på veieneidioter som kjører langsommeresom kjører langsommere ennkjører langsommere enn megog de svina somde svina som kjørersvina som kjører forteredet er bare to typerer bare to typer bilisterbare to typer bilister påidioter som kjører langsommere ennsom kjører langsommere enn megog de svina som kjørerde svina som kjører fortere

Sikre biler er biler som ikke kjører fortere enn sjåføren kan tenke. -Robert Lembke
sikre-biler-er-biler-som-ikke-kjører-fortere-enn-sjåføren-kan-tenke
Jeg kjører bedre med 5 i promille enn kona edru. -Slemt sagt
jeg-kjører-bedre-med-5-i-promille-enn-kona-edru
En turist er en som kjører tusenvis av kilometer for å bli fotografert stående foran bilen sin. -Emile Ganest
en-turist-er-som-kjører-tusenvis-av-kilometer-for-å-bli-fotografert-stående-foran-bilen
Det er synd at man kjører til Paradis i likvogn. -Paradis
det-er-synd-at-man-kjører-til-paradis-i-likvogn
Jeg har tre typer venner: de som elsker meg, de som ikke legger merke til meg, og de ​​som avskyr meg. -Venn
jeg-har-tre-typer-venner-som-elsker-meg-som-ikke-legger-merke-til-meg-og-​​som-avskyr-meg
En bil skal være slik at du kan kjenne merket på sigarettstumpene du kjører over. -Kåre Valebrokk
en-bil-skal-være-slik-at-du-kan-kjenne-merket-på-sigarettstumpene-du-kjører-over