Det er bare en ting som gjør en drøm uoppnåelig: frykten for å feile.


det-er-bare-ting-som-gjør-drøm-uoppnåelig-frykten-for-å-feile
fryktdeterbaretingsomgjørdrømuoppnåeligfryktenforfeiledet erer barebare enen tingting somsom gjørgjør enen drømdrøm uoppnåeligfrykten forå feiledet er bareer bare enbare en tingen ting somting som gjørsom gjør engjør en drømen drøm uoppnåeligfrykten for åfor å feiledet er bare ener bare en tingbare en ting somen ting som gjørting som gjør ensom gjør en drømgjør en drøm uoppnåeligfrykten for å feiledet er bare en tinger bare en ting sombare en ting som gjøren ting som gjør enting som gjør en drømsom gjør en drøm uoppnåelig

«Bare en drøm», sier snusfornuften. Da har den glemt at drøm skaper virkelighet. -Rosemarie Köhn
bare-drøm-sier-snusfornuften-da-har-den-glemt-at-drøm-skaper-virkelighet
Intet her i verden gjør en så gammel som frykten for å bli det. -Ernst von Feuchtersleben
intet-her-i-verden-gjør-så-gammel-som-frykten-for-å-bli-det
Det finnes bare to ting i verden som gjør livet levelig, kjærligheten og kunsten. -Livet
det-finnes-bare-to-ting-i-verden-som-gjør-livet-levelig-kjærligheten-og-kunsten
Tilgivelse er svaret på barnets drøm om miraklet som gjør det istykkerrevne helt og det skitne rent. -Dag Hammarskjöld
tilgivelse-er-svaret-på-barnets-drøm-om-miraklet-som-gjør-det-istykkerrevne-helt-og-det-skitne-rent
Når en drøm knuses, samler jeg bitene og gjør det beste ut av det. -Jane Mysen
når-drøm-knuses-samler-jeg-bitene-og-gjør-det-beste-ut-av-det
Frykten for å bli ledd av gjør oss alle til feiginger. -Mignon McLaughlin
frykten-for-å-bli-ledd-av-gjør-oss-alle-til-feiginger