Det er bare å kunne alt, så får man ikke nerver!


det-er-bare-å-kunne-alt-så-får-man-ikke-nerver
nerverdeterbarekunnealtfårmanikkenerverdet erer barebare åå kunnekunne altså fårfår manman ikkeikke nerverdet er bareer bare åbare å kunneå kunne altså får manfår man ikkeman ikke nerverdet er bare åer bare å kunnebare å kunne altså får man ikkefår man ikke nerverdet er bare å kunneer bare å kunne altså får man ikke nerver

Tænk tårer! Der er dog noget som hjælper bedre, nemlig å le. Men det å kunne le er en Guds gave man får i alderdommen. Og de som ikke får den, bør dø.Hvis man ikke kunne bruke gullstøv, ville man bare kalle det sand.Jeg eier ikke samvittighet - minst av alt kunstnerisk samvittighet. Alt jeg har er nerver.Det er like før man må ta seg sammen Om noen timer skal alt være fryd og gammen Å - hvis æ bare hadde hatt en tidsmaskin, kunne vi ha hoppa fram til påskeuka i aprilLatteren får bukt med alt; den er det sterkeste av alle våpen. Det er en stor glede å kunne hevne seg leende.Man blir pen av alt man får i seg.