Det er alt blitt sent på høsten. Luften dirrer ikke mer.


det-er-alt-blitt-sent-på-høsten-luften-dirrer-ikke-mer
nils collett vogtdeteraltblittsenthøstenluftendirrerikkemerdet erer altalt blittblitt sentsent påpå høstenluften dirrerdirrer ikkeikke merdet er alter alt blittalt blitt sentblitt sent påsent på høstenluften dirrer ikkedirrer ikke merdet er alt blitter alt blitt sentalt blitt sent påblitt sent på høstenluften dirrer ikke merdet er alt blitt senter alt blitt sent påalt blitt sent på høsten

Høsten går over jorden og alt er for lengst for sent og for tidlig. -Høst
høsten-går-over-jorden-og-alt-er-for-lengst-for-sent-og-for-tidlig
Du er alt jeg behøver. Du er solen, luften jeg puster inn. Uten deg ville ikke livet vært det samme. Du må aldri dra din vei. Og hvis du drar, så ikke glem å ta meg med deg. -Basia Trzetrzelewska
du-er-alt-jeg-behøver-du-er-solen-luften-jeg-puster-inn-uten-deg-ville-ikke-livet-vært-det-samme-du-må-aldri-dra-din-vei-og-hvis-du-drar-så
... og aller viktigst, at kvinnen når alt kommer til alt er et helt annet og, mer vesentlig, et atskillig mer spennende vesen enn mannen. -Jan Kjærstad
og-aller-viktigst-at-kvinnen-når-alt-kommer-til-alt-er-et-helt-annet-og-mer-vesentlig-et-atskillig-mer-spennende-vesen-enn-mannen
I en verden der alt, alt er blitt så hvitt og vakkert, skal du lyse i vinduet mitt. -Jul
i-verden-der-alt-alt-er-blitt-så-hvitt-og-vakkert-skal-du-lyse-i-vinduet-mitt
Når en mann er blitt førti, har han funnet seg selv. Han har mer dannelse, sjarm, varme - og mer penger. -Mae West
når-mann-er-blitt-førti-har-han-funnet-seg-selv-han-har-mer-dannelse-sjarm-varme-og-mer-penger
Det hadde blitt mål om skuddet ikke hadde blitt reddet. -Fotball
det-hadde-blitt-mål-om-skuddet-ikke-hadde-blitt-reddet