Det er alltid en dum ting å gi råd, men å gi gode råd er helt fatalt.


det-er-alltid-dum-ting-å-gi-råd-men-å-gi-gode-råd-er-helt-fatalt
oscar wildedeteralltiddumtinggirådmengoderådheltfataltdet erer alltidalltid enen dumdum tingting åå gigi rådmen åå gigi godegode rådråd erer helthelt fataltdet er alltider alltid enalltid en dumen dum tingdum ting åting å giå gi rådmen å giå gi godegi gode rådgode råd erråd er helter helt fataltdet er alltid ener alltid en dumalltid en dum tingen dum ting ådum ting å giting å gi rådmen å gi godeå gi gode rådgi gode råd ergode råd er heltråd er helt fataltdet er alltid en dumer alltid en dum tingalltid en dum ting åen dum ting å gidum ting å gi rådmen å gi gode rådå gi gode råd ergi gode råd er heltgode råd er helt fatalt

Gode råd er billige. Tilbudet er alltid større enn etterspørselen. -Råd
gode-råd-er-billige-tilbudet-er-alltid-større-enn-etterspørselen
Snakk høyt og sitt på første rad, er mitt råd til jenter. -Lucy Smith
snakk-høyt-og-sitt-på-første-rad-er-mitt-råd-til-jenter
Gi meg et dårlig råd, så følger jeg kanskje det gode. -Råd
gi-meg-et-dårlig-råd-så-følger-jeg-kanskje-det-gode
Mange suksesser skyldes gode råd man aldri fulgte. -Ukjent
mange-suksesser-skyldes-gode-råd-man-aldri-fulgte
Å dra nytte av gode råd krever større visdom enn å gi dem. -Råd
Å-dra-nytte-av-gode-råd-krever-større-visdom-enn-å-gi-dem
Når du gir gode råd, så forsøk bare å hjelpe - ikke å behage. -Solon
når-du-gir-gode-råd-så-forsøk-bare-å-hjelpe-ikke-å-behage