Det er ånden som gjør et menneske.


det-er-ånden-som-gjør-et-menneske
sinn og sjeldeteråndensomgjøretmenneskedet erer åndenånden somsom gjørgjør etet menneskedet er åndener ånden somånden som gjørsom gjør etgjør et menneskedet er ånden somer ånden som gjørånden som gjør etsom gjør et menneskedet er ånden som gjører ånden som gjør etånden som gjør et menneske

Et tilfreds menneske ville være det samme som et forstenet menneske. Det er utilfredsstillelsen som gjør livet til en stadig bevegelse, til en ufullbyrdet søken. -Paul Tournier
et-tilfreds-menneske-ville-være-det-samme-som-et-forstenet-menneske-det-er-utilfredsstillelsen-som-gjør-livet-til-stadig-bevegelse-til
Morskjærlighet er drivstoffet som gjør det mulig for et vanlig menneske å gjøre det umulige. -Morskjærlighet
morskjærlighet-er-drivstoffet-som-gjør-det-mulig-for-et-vanlig-menneske-å-gjøre-det-umulige
Det er evnen til å se og oppleve skjønnheten som gjør mennesket til menneske. -Skjønnhet
det-er-evnen-til-å-se-og-oppleve-skjønnheten-som-gjør-mennesket-til-menneske
Et menneske som må skjule sin opprinnelse er bare et halvt menneske. Jeg er i ferd med å bli hel. Nå mangler jeg bare vingene. Og det må et menneske ha. Vi må kunne fly. -Identitet
et-menneske-som-må-skjule-opprinnelse-er-bare-et-halvt-menneske-jeg-er-i-ferd-med-å-bli-hel-nå-mangler-jeg-bare-vingene-og-det-må-et-menneske
En pessimist er et menneske som tilbringer hele livet i et mørkerom og ikke gjør annet enn å fremkalle negativer. -Ukjent
en-pessimist-er-et-menneske-som-tilbringer-hele-livet-i-et-mørkerom-og-ikke-gjør-annet-enn-å-fremkalle-negativer
Vi må aldri la deler av et menneske bli helheten, la det farge hele bildet. Da gjør du mennesket en grov urett. -Menneske
vi-må-aldri-deler-av-et-menneske-bli-helheten-det-farge-hele-bildet-da-gjør-du-mennesket-grov-urett