Det eneste skikkelige mannfolket jeg vet om, er sønnen min. Og han har jeg oppdradd.


det-eneste-skikkelige-mannfolket-jeg-vet-om-er-sønnen-min-og-han-har-jeg-oppdradd
ukjentdetenesteskikkeligemannfolketjegvetomersønnenminoghanharoppdradddet enesteeneste skikkeligeskikkelige mannfolketmannfolket jegjeg vetvet omer sønnensønnen minog hanhan harhar jegjeg oppdradddet eneste skikkeligeeneste skikkelige mannfolketskikkelige mannfolket jegmannfolket jeg vetjeg vet omer sønnen minog han harhan har jeghar jeg oppdradddet eneste skikkelige mannfolketeneste skikkelige mannfolket jegskikkelige mannfolket jeg vetmannfolket jeg vet omog han har jeghan har jeg oppdradddet eneste skikkelige mannfolket jegeneste skikkelige mannfolket jeg vetskikkelige mannfolket jeg vet omog han har jeg oppdradd

Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Jeg må arbeide hvis jeg skal bære livet. Alle mine levedager, så lenge jeg kan minnes, har jeg arbeidet, og det har vært min beste og eneste glede. -Henrik Ibsen
jeg-må-arbeide-hvis-jeg-skal-bære-livet-alle-mine-levedager-så-lenge-jeg-kan-minnes-har-jeg-arbeidet-og-det-har-vært-min-beste-og-eneste-glede
Den eneste grunnen til at de kommer for å se meg, er fordi jeg vet at livet er flott, og de vet at jeg vet det. -Livet er
den-eneste-grunnen-til-at-kommer-for-å-se-meg-er-fordi-jeg-vet-at-livet-er-flott-og-vet-at-jeg-vet-det
Jeg har et distansert forhold til kontoen min. Jeg vet at den er der, men jeg nekter å la den styre livet mitt. -Penger og økonomi
jeg-har-et-distansert-forhold-til-kontoen-min-jeg-vet-at-den-er-der-men-jeg-nekter-å-den-styre-livet-mitt
Jeg vet hva kjærlighet er, jeg leste meget om det kapittel i min ungdom. -Henrik Ibsen
jeg-vet-hva-kjærlighet-er-jeg-leste-meget-om-det-kapittel-i-min-ungdom