Det eneste jeg ikke ga henne, og som var det eneste hun ville ha, var min kjærlighet.


det-eneste-jeg-ikke-ga-henne-og-som-var-det-eneste-hun-ville-var-min-kjærlighet
karl ove knausgårddetenestejegikkegahenneogsomvardethunvilleminkjærlighetdet enesteeneste jegjeg ikkeikke gaga henneog somsom varvar detdet enesteeneste hunhun villeville havar minmin kjærlighetdet eneste jegeneste jeg ikkejeg ikke gaikke ga henneog som varsom var detvar det enestedet eneste huneneste hun villehun ville havar min kjærlighetdet eneste jeg ikkeeneste jeg ikke gajeg ikke ga henneog som var detsom var det enestevar det eneste hundet eneste hun villeeneste hun ville hadet eneste jeg ikke gaeneste jeg ikke ga henneog som var det enestesom var det eneste hunvar det eneste hun villedet eneste hun ville ha

Hvis jeg var far og min datter ble forført, ville jeg absolutt ikke la henne i stikken; men ble min sønn journalist, ville jeg anse han som fortapt. -Søren Kierkegaard
hvis-jeg-var-far-og-min-datter-ble-forført-ville-jeg-absolutt-ikke-henne-i-stikken-men-ble-min-sønn-journalist-ville-jeg-anse-han-som-fortapt
Men jeg var nødt til å tviholde på at jeg bare ville oppfylle én eneste forventning - min egen. -Forventning
men-jeg-var-nødt-til-å-tviholde-på-at-jeg-bare-ville-oppfylle-én-eneste-forventning-min-egen
Det var så opplagt at vi var bestemt for hverandre. Så opplagt at jeg var den eneste mann i vår krets som kunne elske deg når han visste hvordan du egentlig var ... -Margaret Mitchell
det-var-så-opplagt-at-vi-var-bestemt-for-hverandre-så-opplagt-at-jeg-var-den-eneste-mann-i-vår-krets-som-kunne-elske-deg-når-han-visste-hvordan
Kjærlighet, kjærlighet, intet annet var det i livet, som var livet verd. Jeg elsket så fantastisk, at jeg liksom aldri kunne dukke meg dypt nok ned i min egen kjærlighet. -Kjærlighet
kjærlighet-kjærlighet-intet-annet-var-det-i-livet-som-var-livet-verd-jeg-elsket-så-fantastisk-at-jeg-liksom-aldri-kunne-dukke-meg-dypt-nok-ned-i
Som alle vakre kvinner som ustanselig er blitt hyllet for sin skjønnhet, regnet hun med, uten kynisme, at denne skjønnhet var den eneste årsak til at man i det hele tatt festet seg ved henne. -Thornton Wilder
som-alle-vakre-kvinner-som-ustanselig-er-blitt-hyllet-for-skjønnhet-regnet-hun-med-uten-kynisme-at-denne-skjønnhet-var-den-eneste-årsak-til-at-man