Det eneste jeg forlanger av mat, er at den ikke skader meg.


det-eneste-jeg-forlanger-av-mat-er-at-den-ikke-skader-meg
michael palindetenestejegforlangeravmateratdenikkeskadermegdet enesteeneste jegjeg forlangerforlanger avav mater atat denden ikkeikke skaderskader megdet eneste jegeneste jeg forlangerjeg forlanger avforlanger av mater at denat den ikkeden ikke skaderikke skader megdet eneste jeg forlangereneste jeg forlanger avjeg forlanger av mater at den ikkeat den ikke skaderden ikke skader megdet eneste jeg forlanger aveneste jeg forlanger av mater at den ikke skaderat den ikke skader meg

Jeg forlanger at det skal skje noe med meg, når jeg leser en bok. Den skal forandre meg. -Bok
jeg-forlanger-at-det-skal-skje-noe-med-meg-når-jeg-leser-bok-den-skal-forandre-meg
Jeg gir alltid menneskene rundt meg en skikkelig tabbekvote. Og jeg forlanger alltid en skikkelig tabbekvote for meg selv. Det går så fort dette livet at jeg vil ha plass til litt kreativ galskap. -Karsten Isachsen
jeg-gir-alltid-menneskene-rundt-meg-skikkelig-tabbekvote-og-jeg-forlanger-alltid-skikkelig-tabbekvote-for-meg-selv-det-går-så-fort-dette-livet
Jeg liker ikke mat som stirrer på meg. -Odvar Nordli
jeg-liker-ikke-mat-som-stirrer-på-meg
Jeg forlanger ikke dype meninger, men hvis du sier noe, vil jeg gjerne du skal mene det. Jeg tror vi skal være tydelige med hverandre, jeg. Så blir det ikke så mange misforståelser mellom folk. -Finn Schjøll
jeg-forlanger-ikke-dype-meninger-men-hvis-du-sier-noe-vil-jeg-gjerne-du-skal-mene-det-jeg-tror-vi-skal-være-tydelige-med-hverandre-jeg-så-blir-det
Det er ingenting jeg kan ergre meg mer over enn å se god mat ille tillaget. -Mat
det-er-ingenting-jeg-kan-ergre-meg-mer-over-enn-å-se-god-mat-ille-tillaget
Den eneste forskjellen på meg og en som er gal, er at jeg ikke er gal. -Beate Grimsrud
den-eneste-forskjellen-på-meg-og-som-er-gal-er-at-jeg-ikke-er-gal