Det eneste jeg beklager, er at jeg aldri vil få tid til å lese alle de bøkene jeg har lyst på.


det-eneste-jeg-beklager-er-at-jeg-aldri-vil-få-tid-til-å-lese-alle-bøkene-jeg-har-lyst-på
françoise sagandetenestejegbeklagererataldriviltidtilleseallebøkeneharlystdet enesteeneste jegjeg beklagerer atat jegjeg aldrialdri vilvil fåfå tidtid tiltil åå leselese allealle dede bøkenebøkene jegjeg harhar lystlyst pådet eneste jegeneste jeg beklagerer at jegat jeg aldrijeg aldri vilaldri vil fåvil få tidfå tid tiltid til åtil å leseå lese allelese alle dealle de bøkenede bøkene jegbøkene jeg harjeg har lysthar lyst pådet eneste jeg beklagerer at jeg aldriat jeg aldri viljeg aldri vil fåaldri vil få tidvil få tid tilfå tid til åtid til å lesetil å lese alleå lese alle delese alle de bøkenealle de bøkene jegde bøkene jeg harbøkene jeg har lystjeg har lyst påer at jeg aldri vilat jeg aldri vil fåjeg aldri vil få tidaldri vil få tid tilvil få tid til åfå tid til å lesetid til å lese alletil å lese alle deå lese alle de bøkenelese alle de bøkene jegalle de bøkene jeg harde bøkene jeg har lystbøkene jeg har lyst på

Jeg syns fremdeles hver dag er for kort for alle de tankene jeg ønsker å tenke, alle spaserturene jeg vil ta, alle bøkene jeg vil lese, og alle de vennene jeg gjerne vil treffe. -Tidsklemma
jeg-syns-fremdeles-hver-dag-er-for-kort-for-alle-tankene-jeg-ønsker-å-tenke-alle-spaserturene-jeg-vil-ta-alle-bøkene-jeg-vil-lese-og-alle-vennene
Jeg husker den dagen jeg kunne lese. Det har jeg aldri glemt. Jeg satt på gulvet ved siden av bokhyllen, og så kunne jeg lese. Det betød at jeg kunne velge selv. -Anne-Cath Vestly
jeg-husker-den-dagen-jeg-kunne-lese-det-har-jeg-aldri-glemt-jeg-satt-på-gulvet-ved-siden-av-bokhyllen-og-så-kunne-jeg-lese-det-betød-at-jeg
Jeg har levd et fantastisk liv. Det eneste jeg beklager er at jeg ikke innså det før. -Livet
jeg-har-levd-et-fantastisk-liv-det-eneste-jeg-beklager-er-at-jeg-ikke-innså-det-før
Nesten alle de bøkene jeg setter pris på, og absolutt alle dem som har hjulpet meg, er bøker som er temmelig vanskelige å lese. -Paul Valéry
nesten-alle-bøkene-jeg-setter-pris-på-og-absolutt-alle-dem-som-har-hjulpet-meg-er-bøker-som-er-temmelig-vanskelige-å-lese
Mitt lykkeligst øyeblikk var da en mann sa til meg: «Jeg har lest alle bøkene Deres, og behøvde ikke en eneste gang å slå opp i ordboken.» -Ernest Hemingway
mitt-lykkeligst-øyeblikk-var-da-mann-sa-til-meg-jeg-har-lest-alle-bøkene-deres-og-behøvde-ikke-eneste-gang-å-slå-opp-i-ordboken
Jeg har egentlig aldri hatt lyst til å dra til Japan. Rett og slett fordi jeg ikke liker fisk. Og jeg vet at det er veldig populært der nede i Afrika. -Britney Spears
jeg-har-egentlig-aldri-hatt-lyst-til-å-dra-til-japan-rett-og-slett-fordi-jeg-ikke-liker-fisk-og-jeg-vet-at-det-er-veldig-populært-der-nede-i