Det eneste jeg angrer på her i livet, er at jeg ikke drakk nok champagne.


det-eneste-jeg-angrer-på-her-i-livet-er-at-jeg-ikke-drakk-nok-champagne
champagnedetenestejegangrerherliveteratikkedrakknokchampagnedet enesteeneste jegjeg angrerangrer påpå herher ii liveter atat jegjeg ikkeikke drakkdrakk noknok champagnedet eneste jegeneste jeg angrerjeg angrer påangrer på herpå her iher i liveter at jegat jeg ikkejeg ikke drakkikke drakk nokdrakk nok champagnedet eneste jeg angrereneste jeg angrer påjeg angrer på herangrer på her ipå her i liveter at jeg ikkeat jeg ikke drakkjeg ikke drakk nokikke drakk nok champagnedet eneste jeg angrer påeneste jeg angrer på herjeg angrer på her iangrer på her i liveter at jeg ikke drakkat jeg ikke drakk nokjeg ikke drakk nok champagne

De 19 halvliterne jeg drakk etter at Elin Tvedt sa nei til å bli med meg hjem, er ingenting mot de 25 jeg drakk da Arve Juritzen sa ja! -Øl
de-19-halvliterne-jeg-drakk-etter-at-elin-tvedt-sa-nei-til-å-bli-med-meg-hjem-er-ingenting-mot-25-jeg-drakk-da-arve-juritzen-sa-ja
Jeg drikker champagne når jeg vinner, for å feire ... og jeg drikker champagne når jeg taper, for å trøste meg selv. -Champagne
jeg-drikker-champagne-når-jeg-vinner-for-å-feire-og-jeg-drikker-champagne-når-jeg-taper-for-å-trøste-meg-selv
Når jeg ser tilbake, angrer jeg dette, at altfor ofte når jeg elsket, sa jeg det ikke. -Ray Stannard Baker
når-jeg-tilbake-angrer-jeg-dette-at-altfor-ofte-når-jeg-elsket-sa-jeg-det-ikke
Jeg angrer ikke på noe jeg har gjort. Bortsett fra at jeg begynte å røyke. -Anne B. Ragde
jeg-angrer-ikke-på-noe-jeg-har-gjort-bortsett-fra-at-jeg-begynte-å-røyke
Jeg har en plan om å gjøre noe jeg angrer på hver dag, for å øve meg på at det ikke er så nøye. -Sigrid Bonde Tusvik
jeg-har-plan-om-å-gjøre-noe-jeg-angrer-på-hver-dag-for-å-øve-meg-på-at-det-ikke-er-så-nøye