Det eneste du skylder livet, er å nyte det.


det-eneste-du-skylder-livet-er-å-nyte-det
livetdetenesteduskylderliveternytedetdet enesteeneste dudu skylderskylder liveter åå nytenyte detdet eneste dueneste du skylderdu skylder liveter å nyteå nyte detdet eneste du skyldereneste du skylder liveter å nyte detdet eneste du skylder livet

Alle dyr, bortsett fra mennesket, vet at den eneste meningen med livet er å nyte det. -Livets mening
alle-dyr-bortsett-fra-mennesket-vet-at-den-eneste-meningen-med-livet-er-å-nyte-det
Det er to ting å strebe etter i livet; først å få det man ønsker seg, og deretter å nyte det. Bare de klokeste oppnår det siste. -Logan Pearsall Smith
det-er-to-ting-å-strebe-etter-i-livet-først-å-få-det-man-ønsker-seg-og-deretter-å-nyte-det-bare-klokeste-oppnår-det-siste
Hvis du vil nyte livet, så nipp langsomt til det. -Livet
hvis-du-vil-nyte-livet-så-nipp-langsomt-til-det
Å nyte og å la andre nyte, uten å skade verken seg selv eller andre: det tror jeg er summen av moralen. -Moral
Å-nyte-og-å-andre-nyte-uten-å-skade-verken-seg-selv-eller-andre-det-tror-jeg-er-summen-av-moralen
Vil du nyte smaken av livet, så ta store biter. Måtehold er for munker. -Livskunst
vil-du-nyte-smaken-av-livet-så-ta-store-biter-måtehold-er-for-munker
Hvis du bruker livet på å engste deg for stormen, får du aldri anledning til å nyte solskinnet. -Morris West
hvis-du-bruker-livet-på-å-engste-deg-for-stormen-får-du-aldri-anledning-til-å-nyte-solskinnet