Det endelige beviset på likestilling er når en kvinnelig bløffmaker kommer like langt som en mannlig bløffmaker.


det-endelige-beviset-på-likestilling-er-når-kvinnelig-bløffmaker-kommer-like-langt-som-mannlig-bløffmaker
erna solbergdetendeligebevisetlikestillingernårkvinneligbløffmakerkommerlikelangtsommannligbløffmakerdet endeligeendelige bevisetbeviset påpå likestillinglikestilling erer nårnår enen kvinneligkvinnelig bløffmakerbløffmaker kommerkommer likelike langtlangt somsom enen mannligmannlig bløffmakerdet endelige bevisetendelige beviset påbeviset på likestillingpå likestilling erlikestilling er nårer når ennår en kvinneligen kvinnelig bløffmakerkvinnelig bløffmaker kommerbløffmaker kommer likekommer like langtlike langt somlangt som ensom en mannligen mannlig bløffmakerdet endelige beviset påendelige beviset på likestillingbeviset på likestilling erpå likestilling er nårlikestilling er når ener når en kvinnelignår en kvinnelig bløffmakeren kvinnelig bløffmaker kommerkvinnelig bløffmaker kommer likebløffmaker kommer like langtkommer like langt somlike langt som enlangt som en mannligsom en mannlig bløffmakerdet endelige beviset på likestillingendelige beviset på likestilling erbeviset på likestilling er nårpå likestilling er når enlikestilling er når en kvinneliger når en kvinnelig bløffmakernår en kvinnelig bløffmaker kommeren kvinnelig bløffmaker kommer likekvinnelig bløffmaker kommer like langtbløffmaker kommer like langt somkommer like langt som enlike langt som en mannliglangt som en mannlig bløffmaker

Det er en vesentlig forskjell på kvinnelig og mannlig seksualitet. Kvinnelig seksualitet kan ikke brukes som våpen i krig. -Krig
det-er-vesentlig-forskjell-på-kvinnelig-og-mannlig-seksualitet-kvinnelig-seksualitet-kan-ikke-brukes-som-våpen-i-krig
Røyking er noe griseri og det endelige beviset på at mennesker bare søker en ting her i livet - nytelse. -Røyking
røyking-er-noe-griseri-og-det-endelige-beviset-på-at-mennesker-bare-søker-ting-her-i-livet-nytelse
Ta ikke sorgene på forskudd - du får ikke trukket fra forskuddet når det endelige oppgjøret kommer. -Sorg
ta-ikke-sorgene-på-forskudd-du-får-ikke-trukket-fra-forskuddet-når-det-endelige-oppgjøret-kommer
Når vinteren kommer, kan da våren være langt unna? -Percy Bysshe Shelley
når-vinteren-kommer-kan-da-våren-være-langt-unna
En mannlig gynekolog er som en bilmekaniker som aldri har hatt bil. -Carrie Snow
en-mannlig-gynekolog-er-som-bilmekaniker-som-aldri-har-hatt-bil