Det ellevte bodet i jantelova lyder - du er ikkje ein av oss.


det-ellevte-bodet-i-jantelova-lyder-du-er-ikkje-ein-av-oss
nicole macédetellevtebodetjantelovalyderduerikkjeeinavossdet ellevteellevte bodetbodet ii jantelovajantelova lyderlyderdudu erer ikkjeikkje einein avav ossdet ellevte bodetellevte bodet ibodet i jantelovai jantelova lyderjantelova lyderdu erdu er ikkjeer ikkje einikkje ein avein av ossdet ellevte bodet iellevte bodet i jantelovabodet i jantelova lyderi jantelova lyderdu er ikkjedu er ikkje einer ikkje ein avikkje ein av ossdet ellevte bodet i jantelovaellevte bodet i jantelova lyderbodet i jantelova lyderdu er ikkje eindu er ikkje ein aver ikkje ein av oss

Det ein sjølv kann gjera, skal ein ikkje bidja andre um. -Gjøre
det-ein-sjølv-kann-gjera-skal-ein-ikkje-bidja-andre-um
Ein må fokusere på det ein har, halde fram med å jobbe; ikkje slappe av og tru at ting kjem av seg sjølv. -Gitte Witt
ein-må-fokusere-på-det-ein-har-halde-fram-med-å-jobbe-ikkje-slappe-av-og-tru-at-ting-kjem-av-seg-sjølv
Noreg har ein slags ikkje-giftig økologisk kvalitet som ein kan setje pris på. -Norge og nordmenn
noreg-har-ein-slags-ikkje-giftig-økologisk-kvalitet-som-ein-kan-setje-pris-på
Vinn ein kunstnar full siger med det same, er han helst ikkje noko nytt, men eitkvart ein tek farvel med. -Kristoffer Uppdal
vinn-ein-kunstnar-full-siger-med-det-same-er-han-helst-ikkje-noko-nytt-men-eitkvart-ein-tek-farvel-med