Det ekteskapelige liv er ganske enkelt en vane, en dårlig vane.


det-ekteskapelige-liv-er-ganske-enkelt-vane-dårlig-vane
oscar wildedetekteskapeligeliverganskeenkeltvanedårligvanedet ekteskapeligeekteskapelige livliv erer ganskeganske enkeltenkelt enen vaneen dårligdårlig vanedet ekteskapelige livekteskapelige liv erliv er ganskeer ganske enkeltganske enkelt enenkelt en vaneen dårlig vanedet ekteskapelige liv erekteskapelige liv er ganskeliv er ganske enkelter ganske enkelt enganske enkelt en vanedet ekteskapelige liv er ganskeekteskapelige liv er ganske enkeltliv er ganske enkelt ener ganske enkelt en vane

Vane er vane og kan ikke slenges ut av vinduet av noe menneske, men bør lokkes ned trappen et trinn av gangen. -Vane
vane-er-vane-og-kan-ikke-slenges-ut-av-vinduet-av-noe-menneske-men-bør-lokkes-ned-trappen-et-trinn-av-gangen
Dårlig vane blir bare verre med tiden. -Vane
dårlig-vane-blir-bare-verre-med-tiden
Å eldes er en dårlig vane som en opptatt mann slett ikke har tid til. -André Maurois
Å-eldes-er-dårlig-vane-som-opptatt-mann-slett-ikke-har-tid-til
Vane gir ferdighet. -Vane
vane-gir-ferdighet
Man mister ikke troen, den opphører ganske enkelt å forme ens liv. -Georges Bernanos
man-mister-ikke-troen-den-opphører-ganske-enkelt-å-forme-ens-liv