Det daglige, ufullkomne liv har sin egen skjønnhet. Tørkestativ i stua for eksempel. Nydelig!


det-daglige-ufullkomne-liv-har-egen-skjønnhet-tørkestativ-i-stua-for-eksempel-nydelig
de små tingdetdagligeufullkomnelivharegenskjønnhettørkestativstuaforeksempelnydeligdet dagligeufullkomne livliv harhar sinsin egenegen skjønnhettørkestativ ii stuastua forufullkomne liv harliv har sinhar sin egensin egen skjønnhettørkestativ i stuai stua forstua for eksempelufullkomne liv har sinliv har sin egenhar sin egen skjønnhettørkestativ i stua fori stua for eksempelufullkomne liv har sin egenliv har sin egen skjønnhettørkestativ i stua for eksempel

Jeg har levd lenge nok til å vite at kjærlighetens aften har sin egen skjønnhet og stråleprakt. -Kjærlighet - tid
jeg-har-levd-lenge-nok-til-å-vite-at-kjærlighetens-aften-har-egen-skjønnhet-og-stråleprakt
La deg gripe av livet! Hvert sekund har sin skjønnhet. -Livet
la-deg-gripe-av-livet-hvert-sekund-har-skjønnhet
Som alle vakre kvinner som ustanselig er blitt hyllet for sin skjønnhet, regnet hun med, uten kynisme, at denne skjønnhet var den eneste årsak til at man i det hele tatt festet seg ved henne. -Thornton Wilder
som-alle-vakre-kvinner-som-ustanselig-er-blitt-hyllet-for-skjønnhet-regnet-hun-med-uten-kynisme-at-denne-skjønnhet-var-den-eneste-årsak-til-at-man
Begeistring er ungdommens daglige brød. Skepsis er alderens daglige vin. -Pearl S. Buck
begeistring-er-ungdommens-daglige-brød-skepsis-er-alderens-daglige-vin