Det blir aldri løyet så mye som før valget, under krigen og etter jakten.


det-blir-aldri-løyet-så-mye-som-før-valget-under-krigen-og-etter-jakten
løgndetbliraldriløyetmyesomførvalgetunderkrigenogetterjaktendet blirblir aldrialdri løyetløyet såså myemye somsom førfør valgetunder krigenkrigen ogog etteretter jaktendet blir aldriblir aldri løyetaldri løyet såløyet så myeså mye sommye som førsom før valgetunder krigen ogkrigen og etterog etter jaktendet blir aldri løyetblir aldri løyet såaldri løyet så myeløyet så mye somså mye som førmye som før valgetunder krigen og etterkrigen og etter jaktendet blir aldri løyet såblir aldri løyet så myealdri løyet så mye somløyet så mye som førså mye som før valgetunder krigen og etter jakten

Du vet aldri hvor sterk du er før å være sterk er det eneste valget du har. -Ukjent
du-vet-aldri-hvor-sterk-du-er-før-å-være-sterk-er-det-eneste-valget-du-har
Jeg velger mine venner etter deres utseende, mine bekjente etter deres karakter og mine fiender etter deres forstand. Man kan aldri være forsiktig nok i valget av sine fiender. -Oscar Wilde
jeg-velger-mine-venner-etter-deres-utseende-mine-bekjente-etter-deres-karakter-og-mine-fiender-etter-deres-forstand-man-kan-aldri-være-forsiktig-nok
Martyrene har valget mellom å bli glemt, holdt for narr eller utnyttet. Forstått - det blir man aldri. -Martyr
martyrene-har-valget-mellom-å-bli-glemt-holdt-for-narr-eller-utnyttet-forstått-det-blir-man-aldri
I det øyeblikket et barn blir født, blir også moren født. Hun har aldri eksistert før. Kvinnen eksisterte, men aldri moren. En mor er noe helt nytt. -Mor
i-det-øyeblikket-et-barn-blir-født-blir-også-moren-født-hun-har-aldri-eksistert-før-kvinnen-eksisterte-men-aldri-moren-en-mor-er-noe-helt
Barn skal ikke si noe før det blir deres tur, og det blir det aldri. -Barn
barn-skal-ikke-noe-før-det-blir-deres-tur-og-det-blir-det-aldri