Det beste ved mennesket er hunden.


det-beste-ved-mennesket-er-hunden
hunddetbestevedmennesketerhundendet bestebeste vedved mennesketmennesket erer hundendet beste vedbeste ved mennesketved mennesket ermennesket er hundendet beste ved mennesketbeste ved mennesket erved mennesket er hundendet beste ved mennesket erbeste ved mennesket er hunden

Mennesket - det er noe fenomenalt. Så stolt det lyder: «Mennesket!» En skal akte mennesket! Ikke ynke det ... ikke nedverdige det ved medynk ... nei akte og høyakte det! -Menneske
mennesket-det-er-noe-fenomenalt-så-stolt-det-lyder-mennesket-en-skal-akte-mennesket-ikke-ynke-det-ikke-nedverdige-det-ved-medynk-nei-akte
I en koalisjon er det helt naturlig at halen prøver å logre med hunden. Det spørs bare om hunden finner seg i det. -Koalisjon
i-koalisjon-er-det-helt-naturlig-at-halen-prøver-å-logre-med-hunden-det-spørs-bare-om-hunden-finner-seg-i-det
Mennesket er skapande, det er det einaste ved mennesket som er ulikt dyra. -Herbjørg Wassmo
mennesket-er-skapande-det-er-det-einaste-ved-mennesket-som-er-ulikt-dyra
Mennesket kan handle klokt på tre måter: - ved ettertanke, det er den edleste. - ved imitasjon, det er den letteste. - ved erfaring, det er den bitreste. -Konfucius
mennesket-kan-handle-klokt-på-tre-måter-ved-ettertanke-det-er-den-edleste-ved-imitasjon-det-er-den-letteste-ved-erfaring-det-er-den
Kampen mot det onde i mennesket skal vi ikke føre ved å dømme andre, bare ved å dømme oss selv. -Albert Schweitzer
kampen-mot-det-onde-i-mennesket-skal-vi-ikke-føre-ved-å-dømme-andre-bare-ved-å-dømme-oss-selv