Det beste og skjønneste ved en reise opplever man hjemme: dels før, dels etter.


det-beste-og-skjønneste-ved-reise-opplever-man-hjemme-dels-før-dels-etter
reisedetbesteogskjønnestevedreiseopplevermanhjemmedelsføretterdet bestebeste ogog skjønnesteskjønneste vedved enen reisereise oppleveropplever manman hjemmedels førdels etterdet beste ogbeste og skjønnesteog skjønneste vedskjønneste ved enved en reiseen reise oppleverreise opplever manopplever man hjemmedet beste og skjønnestebeste og skjønneste vedog skjønneste ved enskjønneste ved en reiseved en reise oppleveren reise opplever manreise opplever man hjemmedet beste og skjønneste vedbeste og skjønneste ved enog skjønneste ved en reiseskjønneste ved en reise oppleverved en reise opplever manen reise opplever man hjemme

De beste årene opplever man dessverre når man har lagt de gode bak seg. -André Maurois
de-beste-årene-opplever-man-dessverre-når-man-har-lagt-gode-bak-seg
Man kommer godt ut av det med mange kvinner før bryllupet og etter skilsmissen. Det er bare i tiden mellom at det ikke går så bra. -Bryllup
man-kommer-godt-ut-av-det-med-mange-kvinner-før-bryllupet-og-etter-skilsmissen-det-er-bare-i-tiden-mellom-at-det-ikke-går-så-bra
Jeg opplever at det er et mer åpent land enn noe annet man kan tenke seg. -Dumt sagt
jeg-opplever-at-det-er-et-mer-åpent-land-enn-noe-annet-man-kan-tenke-seg
Man opplever bare øyeblikk av lykke, og spørsmålet er hvordan man skal leve for å få flest mulig slike øyeblikk. -Lykke
man-opplever-bare-øyeblikk-av-lykke-og-spørsmålet-er-hvordan-man-skal-leve-for-å-få-flest-mulig-slike-øyeblikk