Det beste med å lese, er at det gjør ens eget selskap utholdelig.


det-beste-med-å-lese-er-at-det-gjør-ens-eget-selskap-utholdelig
lesedetbestemedleseeratdetgjørensegetselskaputholdeligdet bestebeste medmed åå leseer atat detdet gjørgjør ensens egeteget selskapselskap utholdeligdet beste medbeste med åmed å leseer at detat det gjørdet gjør ensgjør ens egetens eget selskapeget selskap utholdeligdet beste med åbeste med å leseer at det gjørat det gjør ensdet gjør ens egetgjør ens eget selskapens eget selskap utholdeligdet beste med å leseer at det gjør ensat det gjør ens egetdet gjør ens eget selskapgjør ens eget selskap utholdelig

For ensomhet er stundom beste selskap, kort fravær gjør nytt møte underbart. -John Milton
for-ensomhet-er-stundom-beste-selskap-kort-fravær-gjør-nytt-møte-underbart
En trengte ikke å lese Freud for å vite at det er noe eget med en mor og eldste sønn; især når han samtidig er den yngste. -Mor og sønn
en-trengte-ikke-å-lese-freud-for-å-vite-at-det-er-noe-eget-med-mor-og-eldste-sønn-især-når-han-samtidig-er-den-yngste
Å lese er som å tenke med en annens hode i stedet for sitt eget. -Arthur Schopenhauer
Å-lese-er-som-å-tenke-med-annens-hode-i-stedet-for-sitt-eget
Det er ens eget indre som er sorgens eller gledens kilde. -Knut Hamsun
det-er-ens-eget-indre-som-er-sorgens-eller-gledens-kilde
Det er vanskelig å slåss mot en fiende som har forposter i ens eget hode. -Likestilling
det-er-vanskelig-å-slåss-mot-fiende-som-har-forposter-i-ens-eget-hode
Den som ikke nyter sitt eget selskap, har vanligvis ingen grunn til det. -Coco Chanel
den-som-ikke-nyter-sitt-eget-selskap-har-vanligvis-ingen-grunn-til-det