Det beste du kan gjøre når det regner, er å la det regne.


det-beste-du-kan-gjøre-når-det-regner-er-å-det-regne
regndetbestedukangjørenårdetregnererregnedet bestebeste dudu kankan gjøregjøre nårnår detdet regnerer åla detdet regnedet beste dubeste du kandu kan gjørekan gjøre nårgjøre når detnår det regnerer å laå la detla det regnedet beste du kanbeste du kan gjøredu kan gjøre nårkan gjøre når detgjøre når det regnerer å la detå la det regnedet beste du kan gjørebeste du kan gjøre nårdu kan gjøre når detkan gjøre når det regnerer å la det regne

Når kvinner ikke lenger vet hva de skal gjøre, kler de av seg, og det er sannsynligvis det beste de kan gjøre. -Kvinner
når-kvinner-ikke-lenger-vet-hva-skal-gjøre-kler-av-seg-og-det-er-sannsynligvis-det-beste-kan-gjøre
Alt du kan gjøre, er å få det beste ut av hver dag. -Grip dagen
alt-du-kan-gjøre-er-å-få-det-beste-ut-av-hver-dag
Når det regner på presten, så drypper det på klokkeren. -Gave
når-det-regner-på-presten-så-drypper-det-på-klokkeren
Når man vil gjøre noe, så må man gjøre det så, at det kan høres og spørres. -Ludvig Holberg
når-man-vil-gjøre-noe-så-må-man-gjøre-det-så-at-det-kan-høres-og-spørres
Det beste et menneske kan gjøre er å spise og drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt strev. -Bibelen
det-beste-et-menneske-kan-gjøre-er-å-spise-og-drikke-og-unne-seg-gode-dager-midt-i-alt-sitt-strev