Det øyeblikk er av gull, hvori man kan samle seg en skilling.


det-øyeblikk-er-av-gull-hvori-man-kan-samle-seg-skilling
Øyeblikkdetøyeblikkeravgullhvorimankansamlesegskillingdet øyeblikkøyeblikk erer avav gullhvori manman kankan samlesamle segseg enen skillingdet øyeblikk erøyeblikk er aver av gullhvori man kanman kan samlekan samle segsamle seg enseg en skillingdet øyeblikk er avøyeblikk er av gullhvori man kan samleman kan samle segkan samle seg ensamle seg en skillingdet øyeblikk er av gullhvori man kan samle segman kan samle seg enkan samle seg en skilling

Man opplever bare øyeblikk av lykke, og spørsmålet er hvordan man skal leve for å få flest mulig slike øyeblikk. -Lykke
man-opplever-bare-øyeblikk-av-lykke-og-spørsmålet-er-hvordan-man-skal-leve-for-å-få-flest-mulig-slike-øyeblikk
Man er klok så lenge man søker visdommen. I det øyeblikk man tror man har funnet den, blir man en tåpe. -Ukjent
man-er-klok-så-lenge-man-søker-visdommen-i-det-øyeblikk-man-tror-man-har-funnet-den-blir-man-tåpe
Hvis intet på denne jord kan si oss når det er det rette øyeblikk å dø - hvorfor da bekymre seg om det? -William Shakespeare
hvis-intet-på-denne-jord-kan-oss-når-det-er-det-rette-øyeblikk-å-dø-hvorfor-da-bekymre-seg-om-det
I ungdommen søker man nye ideer - i bøker og i samtale med venner. I alderdommen har man nok med å samle sine tanker - restene av dem. -Arnulf Øverland
i-ungdommen-søker-man-nye-ideer-i-bøker-og-i-samtale-med-venner-i-alderdommen-har-man-nok-med-å-samle-sine-tanker-restene-av-dem
En søn er ligesom et speil, hvori faderen ser sig selv, og for sønnen er igjen faderen som et speil, hvori han ser sig selv i den tilkommende tid. -Søren Kierkegaard
en-søn-er-ligesom-et-speil-hvori-faderen-sig-selv-og-for-sønnen-er-igjen-faderen-som-et-speil-hvori-han-sig-selv-i-den-tilkommende-tid