Det å håpe det er noe underlig, ja noe meget besynderlig.


det-å-håpe-det-er-noe-underlig-ja-noe-meget-besynderlig
knut hamsundethåpedeternoeunderligjamegetbesynderligdet åå håpehåpe detdet erer noenoe underligja noenoe megetmeget besynderligdet å håpeå håpe dethåpe det erdet er noeer noe underligja noe megetnoe meget besynderligdet å håpe detå håpe det erhåpe det er noedet er noe underligja noe meget besynderligdet å håpe det erå håpe det er noehåpe det er noe underlig

Jeg vil heller underholde og håpe at folk lærer noe, enn å utdanne og håpe at de blir underholdt. -Underholdning
jeg-vil-heller-underholde-og-håpe-at-folk-lærer-noe-enn-å-utdanne-og-håpe-at-blir-underholdt
De tre viktigste forutsetningene for lykke er: Noe å gjøre, noen å elske og noe å håpe på. -Lykke
de-tre-viktigste-forutsetningene-for-lykke-er-noe-å-gjøre-noen-å-elske-og-noe-å-håpe-på
Det er så godt å være nær deg. Du gir meg noe, noe å kjenne på, noe å tro på, noe å leve på, noe å undre på, noe å lengte etter. -Ragnhild Bakke Waale
det-er-så-godt-å-være-nær-deg-du-gir-meg-noe-noe-å-kjenne-på-noe-å-tro-på-noe-å-leve-på-noe-å-undre-på-noe-å-lengte-etter
Av og til må man ta steget ut i det store intet, og så håpe det finnes noe å stå på der ... -Annbjørg Lien
av-og-til-må-man-ta-steget-ut-i-det-store-intet-og-så-håpe-det-finnes-noe-å-stå-på-der
Er det ikke underlig hvor meget man ser når man lukker øynene? -Øye
er-det-ikke-underlig-hvor-meget-man-når-man-lukker-øynene
Håp er det eneste gode som er felles for alle mennesker. De som ikke har noe annet, kan fortsatt håpe. -Thales fra Milet
håp-er-det-eneste-gode-som-er-felles-for-alle-mennesker-de-som-ikke-har-noe-annet-kan-fortsatt-håpe