Dersom en mann blir kallet til å feie gatene, skal han feie gatene slik Michelangelo malte, slik Beethoven komponerte musikk, slik Shakespeare skrev poesi. Han skal feie gatene slik at himmelens og jordens hersker stopper opp og sier: - Her levde en stor gatefeier som utførte jobben sin godt.


dersom-mann-blir-kallet-til-å-feie-gatene-skal-han-feie-gatene-slik-michelangelo-malte-slik-beethoven-komponerte-musikk-slik-shakespeare-skrev
martin luther kingdersommannblirkallettilfeiegateneskalhangateneslikmichelangelomaltebeethovenkomponertemusikkshakespeareskrevpoesihanathimmelensogjordensherskerstopperoppsierherlevdestorgatefeiersomutførtejobbengodtdersom enen mannmann blirblir kalletkallet tiltil åå feiefeie gateneskal hanhan feiefeie gatenegatene slikslik michelangelomichelangelo malteslik beethovenbeethoven komponertekomponerte musikkslik shakespeareshakespeare skrevskrev poesihan skalskal feiefeie gatenegatene slikslik atat himmelenshimmelens ogog jordensjordens herskerhersker stopperstopper oppopp ogog sierherher levdelevde enen storgatefeier somsom utførteutførte jobbenjobben sinsin godtdersom en mannen mann blirmann blir kalletblir kallet tilkallet til åtil å feieå feie gateneskal han feiehan feie gatenefeie gatene slikgatene slik michelangeloslik michelangelo malteslik beethoven komponertebeethoven komponerte musikkslik shakespeare skrevshakespeare skrev poesihan skal feieskal feie gatenefeie gatene slikgatene slik atslik at himmelensat himmelens oghimmelens og jordensog jordens herskerjordens hersker stopperhersker stopper oppstopper opp ogopp og sierher levdeher levde enlevde en storen stor gatefeierstor gatefeier somgatefeier som utførtesom utførte jobbenutførte jobben sinjobben sin godt

Enhver av oss skal leve slik at han lar musikk tone ut i verden. -J. Miller
enhver-av-oss-skal-leve-slik-at-han-lar-musikk-tone-ut-i-verden
Gud elsker oss slik som vi er, men han elsker oss for mye til å la oss være slik. -Guds kjærlighet
gud-elsker-oss-slik-som-vi-er-men-han-elsker-oss-for-mye-til-å-oss-være-slik
Jeg elsker deg ... slik duggen elsker blomstene; slik fuglene elsker solskinnet; slik krusningene elsker brisen. -Ukjent
jeg-elsker-deg-slik-duggen-elsker-blomstene-slik-fuglene-elsker-solskinnet-slik-krusningene-elsker-brisen
Slik som du vil ønske å ha levd ved enden av livet, slik kan du leve alt nå. -Leve
slik-som-du-vil-ønske-å-levd-ved-enden-av-livet-slik-kan-du-leve-alt-nå
Et barn som foreldrene behandler med kjærlighet, og som elsker foreldrene sine, får slik et kjærlighetsfullt forhold til omverdenen, og bevarer en slik innstilling resten av livet. -Astrid Lindgren
et-barn-som-foreldrene-behandler-med-kjærlighet-og-som-elsker-foreldrene-sine-får-slik-et-kjærlighetsfullt-forhold-til-omverdenen-og-bevarer-slik