Deri består mest kunsten, nemlig uti få ord å inneslutte en stor mening.


deri-består-mest-kunsten-nemlig-uti-få-ord-å-inneslutte-stor-mening
poesideribestårmestkunstennemligutiordinnesluttestormeningderi bestårbestår mestmest kunstennemlig utiuti fåord åå inneslutteinneslutte enen storderi består mestbestår mest kunstennemlig uti fåuti få ordfå ord åord å inneslutteå inneslutte eninneslutte en storen stor meningderi består mest kunstennemlig uti få orduti få ord åfå ord å inneslutteord å inneslutte enå inneslutte en storinneslutte en stor meningnemlig uti få ord åuti få ord å innesluttefå ord å inneslutte enord å inneslutte en storå inneslutte en stor mening

Oversett ikke ord for ord, men mening for mening. -Oversettelse
oversett-ikke-ord-for-ord-men-mening-for-mening
Stor er kunsten å begynne, men større er kunsten å avslutte. -Henry Wadsworth Longfellow
stor-er-kunsten-å-begynne-men-større-er-kunsten-å-avslutte
Men livet består ikke av ord. Livet består av realiteter. -Livet
men-livet-består-ikke-av-ord-livet-består-av-realiteter
Enhver stor politisk handling består i å si tingene rett ut, og begynner med det. Enhver politisk smålighet består i å fortie og tilsløre tingene. -Politikk
enhver-stor-politisk-handling-består-i-å-tingene-rett-ut-og-begynner-med-det-enhver-politisk-smålighet-består-i-å-fortie-og-tilsløre-tingene
Kunsten å være lykkelig består i å gjøre sine gleder enkle. -Lykke
kunsten-å-være-lykkelig-består-i-å-gjøre-sine-gleder-enkle
Livsvisdom består blant annet i kunsten å forkaste det uvesentlige. -Lin Yutang
livsvisdom-består-blant-annet-i-kunsten-å-forkaste-det-uvesentlige