Derek tok den beste snarveien. Den eneste snarveien som er bra, den eneste som fungerer, nemlig godhet.


derek-tok-den-beste-snarveien-den-eneste-snarveien-som-er-bra-den-eneste-som-fungerer-nemlig-godhet
tv-serie: derekderektokdenbestesnarveiendenenestesnarveiensomerbrafungerernemliggodhetderek toktok denden bestebeste snarveienden enesteeneste snarveiensnarveien somsom erer braden enesteeneste somsom fungerernemlig godhetderek tok dentok den besteden beste snarveienden eneste snarveieneneste snarveien somsnarveien som ersom er braden eneste someneste som fungererderek tok den bestetok den beste snarveienden eneste snarveien someneste snarveien som ersnarveien som er braden eneste som fungererderek tok den beste snarveienden eneste snarveien som ereneste snarveien som er bra

Godhet er den eneste investering som aldri slår feil. -Henry David Thoreau
godhet-er-den-eneste-investering-som-aldri-slår-feil
En nattklubb er den eneste klubben Jan Derek Sørensen ikke har vært innom. -Fotball
en-nattklubb-er-den-eneste-klubben-jan-derek-sørensen-ikke-har-vært-innom
Kjærlighetens spill er som å kjøre bil: Kvinnene foretrekker omveien, mennene snarveien. -Jeanne Moreau
kjærlighetens-spill-er-som-å-kjøre-bil-kvinnene-foretrekker-omveien-mennene-snarveien
Den eneste sanne lov er den som fører til frihet. -Lov
den-eneste-sanne-lov-er-den-som-fører-til-frihet
Champagne er den eneste vinen som gjør kvinnen vakker etter å ha drukket den. -Champagne
champagne-er-den-eneste-vinen-som-gjør-kvinnen-vakker-etter-å-drukket-den
Katten er det eneste vesen som vitterlig nynner over livet; den spinner; den maler. -Agnar Mykle
katten-er-det-eneste-vesen-som-vitterlig-nynner-over-livet-den-spinner-den-maler