Der stod hun ved sin elskede hunds grav og var lei seg fordi hun ikke kunne bjeffe.


der-stod-hun-ved-elskede-hunds-grav-og-var-lei-seg-fordi-hun-ikke-kunne-bjeffe
hundderstodhunvedelskedehundsgravogvarleisegfordiikkekunnebjeffeder stodstod hunhun vedved sinsin elskedeelskede hundshunds gravgrav ogog varvar leilei segseg fordifordi hunhun ikkeikke kunnekunne bjeffeder stod hunstod hun vedhun ved sinved sin elskedesin elskede hundselskede hunds gravhunds grav oggrav og varog var leivar lei seglei seg fordiseg fordi hunfordi hun ikkehun ikke kunneikke kunne bjeffeder stod hun vedstod hun ved sinhun ved sin elskedeved sin elskede hundssin elskede hunds gravelskede hunds grav oghunds grav og vargrav og var leiog var lei segvar lei seg fordilei seg fordi hunseg fordi hun ikkefordi hun ikke kunnehun ikke kunne bjeffeder stod hun ved sinstod hun ved sin elskedehun ved sin elskede hundsved sin elskede hunds gravsin elskede hunds grav ogelskede hunds grav og varhunds grav og var leigrav og var lei segog var lei seg fordivar lei seg fordi hunlei seg fordi hun ikkeseg fordi hun ikke kunnefordi hun ikke kunne bjeffe

Der kunne vel ingen fortenke fru Worse i, at hun forgudet sin sønn; han var jo det eneste hun hadde å slite for. -Mor og sønn
der-kunne-vel-ingen-fortenke-fru-worse-i-at-hun-forgudet-sønn-han-var-jo-det-eneste-hun-hadde-å-slite-for
Hvis dette var å være voksen, var den eneste bedringen hun kunne spore, at hun nå kunne spise dessert uten å spise opp grønnsakene. -Voksen
hvis-dette-var-å-være-voksen-var-den-eneste-bedringen-hun-kunne-spore-at-hun-nå-kunne-spise-dessert-uten-å-spise-opp-grønnsakene
Når en kvinne skiller seg, er det ofte fordi hun er lei av å være utro mot den samme mannen hele tiden. -Walter Winchell
når-kvinne-skiller-seg-er-det-ofte-fordi-hun-er-lei-av-å-være-utro-mot-den-samme-mannen-hele-tiden
Hun ble ofte undervurdert fordi hun var så pen. -Kvinner og utseende
hun-ble-ofte-undervurdert-fordi-hun-var-så-pen
Hun var smart nok til ikke å prøve å se ut som om hun var femogtredve, hun hadde stanset på førti med hell. -Angela Carter
hun-var-smart-nok-til-ikke-å-prøve-å-se-ut-som-om-hun-var-femogtredve-hun-hadde-stanset-på-førti-med-hell