Der kunne vel ingen fortenke fru Worse i, at hun forgudet sin sønn; han var jo det eneste hun hadde å slite for.


der-kunne-vel-ingen-fortenke-fru-worse-i-at-hun-forgudet-sønn-han-var-jo-det-eneste-hun-hadde-å-slite-for
mor og sønnderkunnevelingenfortenkefruworseathunforgudetsønnhanvarjodetenestehaddesliteforder kunnekunne velvel ingeningen fortenkefortenke frufru worseworse iat hunhun forgudetforgudet sinsin sønnhan varvar jojo detdet enesteeneste hunhun haddehadde åå sliteslite forder kunne velkunne vel ingenvel ingen fortenkeingen fortenke frufortenke fru worsefru worse iat hun forgudethun forgudet sinforgudet sin sønnhan var jovar jo detjo det enestedet eneste huneneste hun haddehun hadde åhadde å sliteå slite forder kunne vel ingenkunne vel ingen fortenkevel ingen fortenke fruingen fortenke fru worsefortenke fru worse iat hun forgudet sinhun forgudet sin sønnhan var jo detvar jo det enestejo det eneste hundet eneste hun haddeeneste hun hadde åhun hadde å slitehadde å slite forder kunne vel ingen fortenkekunne vel ingen fortenke fruvel ingen fortenke fru worseingen fortenke fru worse iat hun forgudet sin sønnhan var jo det enestevar jo det eneste hunjo det eneste hun haddedet eneste hun hadde åeneste hun hadde å slitehun hadde å slite for

Der stod hun ved sin elskede hunds grav og var lei seg fordi hun ikke kunne bjeffe. -Hund
der-stod-hun-ved-elskede-hunds-grav-og-var-lei-seg-fordi-hun-ikke-kunne-bjeffe
Hvis dette var å være voksen, var den eneste bedringen hun kunne spore, at hun nå kunne spise dessert uten å spise opp grønnsakene. -Voksen
hvis-dette-var-å-være-voksen-var-den-eneste-bedringen-hun-kunne-spore-at-hun-nå-kunne-spise-dessert-uten-å-spise-opp-grønnsakene
Det hadde aldri vært noen mann hun ikke kunne få når hun først hadde fått lyst på ham. -Kvinner og menn
det-hadde-aldri-vært-noen-mann-hun-ikke-kunne-få-når-hun-først-hadde-fått-lyst-på-ham
Hun var smart nok til ikke å prøve å se ut som om hun var femogtredve, hun hadde stanset på førti med hell. -Angela Carter
hun-var-smart-nok-til-ikke-å-prøve-å-se-ut-som-om-hun-var-femogtredve-hun-hadde-stanset-på-førti-med-hell
Løyet for sin mor hadde hun jo alltid. For når skulle hun kunnet være ærlig uten å gjøre moren sorg - til ingen nytte. -Sigrid Undset
løyet-for-mor-hadde-hun-jo-alltid-for-når-skulle-hun-kunnet-være-ærlig-uten-å-gjøre-moren-sorg-til-ingen-nytte