Der hvor det er barn, der er den gylne tid.


der-hvor-det-er-barn-der-er-den-gylne-tid
barnderhvordeterbarnderdengylnetidder hvordet erer barnder erer denden gylnegylne tidder hvor dethvor det erdet er barnder er dener den gylneden gylne tidder hvor det erhvor det er barnder er den gylneer den gylne tidder hvor det er barnder er den gylne tid

Jeg synes jula er en veldig koselig tid. Det er den eneste ferien der jeg slipper å tenke på hvor jeg skal dra. -Thorbjørn Jagland
jeg-synes-jula-er-veldig-koselig-tid-det-er-den-eneste-ferien-der-jeg-slipper-å-tenke-på-hvor-jeg-skal-dra
Det gamle ord beholder sin gyldighet: Ubi onus, ibi sonus: Hvor der er smerte, er der sang. -Smerte
det-gamle-ord-beholder-gyldighet-ubi-onus-ibi-sonus-hvor-der-er-smerte-er-der-sang
Deilig er den himmel blå, lyst det er å se derpå, hvor de gylne stjerner blinker hvor de smiler, hvor de vinker oss fra jorden opp til seg. -Jul
deilig-er-den-himmel-blå-lyst-det-er-å-se-derpå-hvor-gylne-stjerner-blinker-hvor-smiler-hvor-vinker-oss-fra-jorden-opp-til-seg
Et hjem er der, hvor deilig rom for fem er, skjønt der blant fiender tykkes trangt for to. -Henrik Ibsen
et-hjem-er-der-hvor-deilig-rom-for-fem-er-skjønt-der-blant-fiender-tykkes-trangt-for-to
Akkurat her eller der, jeg vet ikke helt hvor det er, der finnes et skinnende nytt maleri som kanskje jeg passer i. -Være seg selv
akkurat-her-eller-der-jeg-vet-ikke-helt-hvor-det-er-der-finnes-et-skinnende-nytt-maleri-som-kanskje-jeg-passer-i
Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. -Søren Kierkegaard
hvis-det-i-sannhet-skal-lykkes-å-føre-et-menneske-hen-til-et-bestemt-sted-må-man-først-passe-på-å-finne-ham-der-hvor-han-er-og-begynne-der