Der finnes verken divisjon eller subtraksjon i en en god mors hjertearitmetikk. Der finnes bare addisjon og multiplikasjon.


der-finnes-verken-divisjon-eller-subtraksjon-i-god-mors-hjertearitmetikk-der-finnes-bare-addisjon-og-multiplikasjon
morskjærlighetderfinnesverkendivisjonellersubtraksjongodmorshjertearitmetikkbareaddisjonogmultiplikasjonder finnesfinnes verkenverken divisjondivisjon ellereller subtraksjonsubtraksjon ien enen godgod morsmors hjertearitmetikkder finnesfinnes barebare addisjonaddisjon ogog multiplikasjonder finnes verkenfinnes verken divisjonverken divisjon ellerdivisjon eller subtraksjoneller subtraksjon isubtraksjon i eni en enen en goden god morsgod mors hjertearitmetikkder finnes barefinnes bare addisjonbare addisjon ogaddisjon og multiplikasjonder finnes verken divisjonfinnes verken divisjon ellerverken divisjon eller subtraksjondivisjon eller subtraksjon ieller subtraksjon i ensubtraksjon i en eni en en goden en god morsen god mors hjertearitmetikkder finnes bare addisjonfinnes bare addisjon ogbare addisjon og multiplikasjonder finnes verken divisjon ellerfinnes verken divisjon eller subtraksjonverken divisjon eller subtraksjon idivisjon eller subtraksjon i eneller subtraksjon i en ensubtraksjon i en en godi en en god morsen en god mors hjertearitmetikkder finnes bare addisjon ogfinnes bare addisjon og multiplikasjon

I naturen finnes verken belønning eller straff - bare konsekvenser. -Robert G. Ingersoll
i-naturen-finnes-verken-belønning-eller-straff-bare-konsekvenser
Akkurat her eller der, jeg vet ikke helt hvor det er, der finnes et skinnende nytt maleri som kanskje jeg passer i. -Være seg selv
akkurat-her-eller-der-jeg-vet-ikke-helt-hvor-det-er-der-finnes-et-skinnende-nytt-maleri-som-kanskje-jeg-passer-i
Det finnes verken dårlige planter eller dårlige mennesker, bare dårlige dyrkere. -Oppdragelse
det-finnes-verken-dårlige-planter-eller-dårlige-mennesker-bare-dårlige-dyrkere
Vennskap krever at det verken finnes misunnelse eller gjerrighet. -Vennskap
vennskap-krever-at-det-verken-finnes-misunnelse-eller-gjerrighet
Det finnes ikke noe bryllup der ingen gråter, og ingen begravelse der ingen ler. -Bryllup
det-finnes-ikke-noe-bryllup-der-ingen-gråter-og-ingen-begravelse-der-ingen-ler
Ekteskapet er en tilstand der to mennesker verken klarer å være sammen eller uten hverandre over lengre tid. -Ekteskapet er
ekteskapet-er-tilstand-der-to-mennesker-verken-klarer-å-være-sammen-eller-uten-hverandre-over-lengre-tid