Der er to mænd i verden, der bestandig krydser min vej, den ene er ham jeg elsker, den anden elsker mig.


der-er-to-mænd-i-verden-der-bestandig-krydser-min-vej-den-ene-er-ham-jeg-elsker-den-anden-elsker-mig
elskederertomændverdenderbestandigkrydserminvejdenenehamjegelskerandenelskermigder ermænd ii verdender bestandigbestandig krydserkrydser minmin vejden eneene erer hamham jegjeg elskeranden elskerelsker miger to mændmænd i verdender bestandig krydserbestandig krydser minkrydser min vejden ene erene er hamer ham jegham jeg elskerden anden elskeranden elsker migder er to mænder to mænd ider bestandig krydser minbestandig krydser min vejden ene er hamene er ham jeger ham jeg elskerden anden elsker migder er to mænd ier to mænd i verdender bestandig krydser min vejden ene er ham jegene er ham jeg elsker

Jeg elsker henne, men fra annen etasje. Og jeg tror i grunnen at hun elsker meg. Der nede i første. -Elske
jeg-elsker-henne-men-fra-annen-etasje-og-jeg-tror-i-grunnen-at-hun-elsker-meg-der-nede-i-første
Jeg elsker orden. Det er min drøm. En verden der alt er stille og ubevegelig og alt på sin siste plass, under det siste støv. -Orden
jeg-elsker-orden-det-er-min-drøm-en-verden-der-alt-er-stille-og-ubevegelig-og-alt-på-siste-plass-under-det-siste-støv
Jeg elsker deg ... slik duggen elsker blomstene; slik fuglene elsker solskinnet; slik krusningene elsker brisen. -Ukjent
jeg-elsker-deg-slik-duggen-elsker-blomstene-slik-fuglene-elsker-solskinnet-slik-krusningene-elsker-brisen
Og dog er det aldri av kjærlighed, - kun angsten som spør dig foruden fred: Min elskede - elsker du mig? -Kjærlighet
og-dog-er-det-aldri-av-kjærlighed-kun-angsten-som-spør-dig-foruden-fred-min-elskede-elsker-du-mig
Kvinner forakter mannen fordi han elsker henne, med mindre hun elsker ham. -Elizabeth Drew Stoddard
kvinner-forakter-mannen-fordi-han-elsker-henne-med-mindre-hun-elsker-ham
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt! -Jul
der-er-min-lengsel-hjemme-der-har-min-tro-skatt-jeg-kan-deg-aldri-glemme-velsignet-julenatt