Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt!


der-er-min-lengsel-hjemme-der-har-min-tro-skatt-jeg-kan-deg-aldri-glemme-velsignet-julenatt
juldererminlengselhjemmederhartroskattjegkandegaldriglemmevelsignetjulenattder erer minmin lengsellengsel hjemmeder harhar minmin trotro sinsin skattjeg kankan degdeg aldrialdri glemmeglemme velsignetvelsignet julenattder er miner min lengselmin lengsel hjemmeder har minhar min tromin tro sintro sin skattjeg kan degkan deg aldrideg aldri glemmealdri glemme velsignetglemme velsignet julenattder er min lengseler min lengsel hjemmeder har min trohar min tro sinmin tro sin skattjeg kan deg aldrikan deg aldri glemmedeg aldri glemme velsignetaldri glemme velsignet julenattder er min lengsel hjemmeder har min tro sinhar min tro sin skattjeg kan deg aldri glemmekan deg aldri glemme velsignetdeg aldri glemme velsignet julenatt

Jeg forestiller meg at livet er et vidunderlig skuespill som jeg har skrevet til meg selv - og der min oppgave er å nyte min egen rolle. -Shirley MacLaine
jeg-forestiller-meg-at-livet-er-et-vidunderlig-skuespill-som-jeg-har-skrevet-til-meg-selv-og-der-min-oppgave-er-å-nyte-min-egen-rolle
Jeg føler meg helt hjemme på scenen. Det er der jeg lever. Det er der jeg ble født. Det er der jeg er trygg. -Scene
jeg-føler-meg-helt-hjemme-på-scenen-det-er-der-jeg-lever-det-er-der-jeg-ble-født-det-er-der-jeg-er-trygg
Der er to mænd i verden, der bestandig krydser min vej, den ene er ham jeg elsker, den anden elsker mig. -Elske
der-er-to-mænd-i-verden-der-bestandig-krydser-min-vej-den-ene-er-ham-jeg-elsker-den-anden-elsker-mig
Har du aldri sett Alhambra? Eller murene i Toldeo? Eller Venezia? Ayers Rock? Machu Picchu. De er der, og de venter på deg. Stedene der andre har vært. Nå er det din tur. -Reise
har-du-aldri-sett-alhambra-eller-murene-i-toldeo-eller-venezia-ayers-rock-machu-picchu-de-er-der-og-venter-på-deg-stedene-der-andre-har-vært-nå
Jeg har et distansert forhold til kontoen min. Jeg vet at den er der, men jeg nekter å la den styre livet mitt. -Penger og økonomi
jeg-har-et-distansert-forhold-til-kontoen-min-jeg-vet-at-den-er-der-men-jeg-nekter-å-den-styre-livet-mitt
Min slette karakter har velsignet meg med mange goder. -Karakter
min-slette-karakter-har-velsignet-meg-med-mange-goder