Der det er penger, der er djevelen til stede. Men der det ikke er penger, der er han tifold til stede.


der-det-er-penger-der-er-djevelen-til-stede-men-der-det-ikke-er-penger-der-er-han-tifold-til-stede
penger og økonomiderdeterpengerderdjevelentilstedemenikkehantifoldder detdet erer pengerder erer djevelendjevelen tiltil stedemen derder detdet ikkeikke erer pengerder erer hanhan tifoldtifold tiltil stededer det erdet er pengerder er djevelener djevelen tildjevelen til stedemen der detder det ikkedet ikke erikke er pengerder er haner han tifoldhan tifold tiltifold til stededer det er pengerder er djevelen tiler djevelen til stedemen der det ikkeder det ikke erdet ikke er pengerder er han tifolder han tifold tilhan tifold til stededer er djevelen til stedemen der det ikke erder det ikke er pengerder er han tifold tiler han tifold til stede

Noen gode magedrag hjelper deg til å synke ned og være til stede der du er, akkurat nå. -Tilstedeværelse
noen-gode-magedrag-hjelper-deg-til-å-synke-ned-og-være-til-stede-der-du-er-akkurat-nå
Den som frykter deg når du er til stede, vil hate deg når du ikke er der. -Hat
den-som-frykter-deg-når-du-er-til-stede-vil-hate-deg-når-du-ikke-er-der
Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. -Søren Kierkegaard
hvis-det-i-sannhet-skal-lykkes-å-føre-et-menneske-hen-til-et-bestemt-sted-må-man-først-passe-på-å-finne-ham-der-hvor-han-er-og-begynne-der
Poesien er døra inn til dei lukka romma. Der inne ventar gleda, sorga, lyset, mørket. Der inne ligg all uroa, der finst alle dei varme kjenslene, all den sugande smerta. -Poesi
poesien-er-døra-inn-til-dei-lukka-romma-der-inne-ventar-gleda-sorga-lyset-mørket-der-inne-ligg-all-uroa-der-finst-alle-dei-varme-kjenslene-all-den
En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært. -Ledelse
en-leders-oppgave-er-å-ta-folk-fra-der-er-til-der-aldri-har-vært