Depresjon er melankoli minus dens sjarm.


depresjon-er-melankoli-minus-dens-sjarm
susan sontagdepresjonermelankoliminusdenssjarmdepresjon erer melankolimelankoli minusminus densdens sjarmdepresjon er melankolier melankoli minusmelankoli minus densminus dens sjarmdepresjon er melankoli minuser melankoli minus densmelankoli minus dens sjarmdepresjon er melankoli minus denser melankoli minus dens sjarm

Julens glæder ere tvende, først dens indtog, så dens ende. -Jul
julens-glæder-ere-tvende-først-dens-indtog-så-dens-ende
Hevnen er ufruktbar, dens fryd er mord og dens lede fortvilelse. -Friedrich von Schiller
hevnen-er-ufruktbar-dens-fryd-er-mord-og-dens-lede-fortvilelse
Depresjon er manglende evne til å konstruere en fremtid. -Rollo May
depresjon-er-manglende-evne-til-å-konstruere-fremtid
Jeg tror på galskapen i kraft av dens nødvendighet, sa hun, ja i kraft av dens egen fornuft som ballanse. -Knut Hamsun
jeg-tror-på-galskapen-i-kraft-av-dens-nødvendighet-sa-hun-ja-i-kraft-av-dens-egen-fornuft-som-ballanse
Man skal ikke bedømme en politisk bevegelse etter dens mål, men bare etter dens midler. -Politikk
man-skal-ikke-bedømme-politisk-bevegelse-etter-dens-mål-men-bare-etter-dens-midler
Arbeid og store prøvelser forhindrer melankoli. -Samuel Johnson
arbeid-og-store-prøvelser-forhindrer-melankoli