Depresjon er manglende evne til å konstruere en fremtid.


depresjon-er-manglende-evne-til-å-konstruere-fremtid
rollo maydepresjonermanglendeevnetilkonstruerefremtiddepresjon erer manglendemanglende evneevne tiltil åå konstruerekonstruere enen fremtiddepresjon er manglendeer manglende evnemanglende evne tilevne til åtil å konstruereå konstruere enkonstruere en fremtiddepresjon er manglende evneer manglende evne tilmanglende evne til åevne til å konstrueretil å konstruere enå konstruere en fremtiddepresjon er manglende evne tiler manglende evne til åmanglende evne til å konstruereevne til å konstruere entil å konstruere en fremtid

Den eneste perversiteten jeg vet om, er manglende evne til å elske. -Perversjon
den-eneste-perversiteten-jeg-vet-om-er-manglende-evne-til-å-elske
Det er alltid kvinnens manglende evne til fornyelse som er grunnen til mannens utroskap. -Utroskap
det-er-alltid-kvinnens-manglende-evne-til-fornyelse-som-er-grunnen-til-mannens-utroskap
Frihet er menneskets evne til å ta hånd om sin egen utvikling. Det er vår evne til å forme oss selv. -Rollo May
frihet-er-menneskets-evne-til-å-ta-hånd-om-egen-utvikling-det-er-vår-evne-til-å-forme-oss-selv
Det vi setter pris på hos våre venner er ikke så mye deres evne til å more oss, som vår evne til å more dem. -Evelyn Waugh
det-vi-setter-pris-på-hos-våre-venner-er-ikke-så-mye-deres-evne-til-å-more-oss-som-vår-evne-til-å-more-dem
Depresjon er melankoli minus dens sjarm. -Susan Sontag
depresjon-er-melankoli-minus-dens-sjarm
Jeg ønsker ingen fremtid som vil bryte båndene til fortiden. -Fremtid
jeg-ønsker-ingen-fremtid-som-vil-bryte-båndene-til-fortiden