Den vises oppgave er å ordne.


den-vises-oppgave-er-å-ordne
ordendenvisesoppgaveerordneden visesvises oppgaveoppgave erer åden vises oppgavevises oppgave eroppgave er åer å ordneden vises oppgave ervises oppgave er åoppgave er å ordneden vises oppgave er åvises oppgave er å ordne

Et sted ligger en oppgave og venter på deg, og den vil bringe deg ære og lykke. En slik stor oppgave har Gud gjort klar for alle mennesker. -Thornton Wilder
et-sted-ligger-oppgave-og-venter-på-deg-og-den-vil-bringe-deg-ære-og-lykke-en-slik-stor-oppgave-har-gud-gjort-klar-for-alle-mennesker
Man bør ta fatt på en lett oppgave som om den var vanskelig og en vanskelig oppgave som om den var lett. -Oppgave
man-bør-ta-fatt-på-lett-oppgave-som-om-den-var-vanskelig-og-vanskelig-oppgave-som-om-den-var-lett
Kunstnerens oppgave er ikke å avbilde virkeligheten, men å forvrenge den. -Anders Kjær
kunstnerens-oppgave-er-ikke-å-avbilde-virkeligheten-men-å-forvrenge-den
Din oppgave er ikke å spå om fremtiden, men å gjøre den mulig. -Antoine de Saint-Exupéry
din-oppgave-er-ikke-å-spå-om-fremtiden-men-å-gjøre-den-mulig
Å være kvinne er en forferdelig oppgave, siden den først og fremst handler om å ha med menn å gjøre. -Kvinner og menn
Å-være-kvinne-er-forferdelig-oppgave-siden-den-først-og-fremst-handler-om-å-med-menn-å-gjøre