Den vi kan elske, kan vi hate; overfor alle andre er vi likegyldige.


den-vi-kan-elske-kan-vi-hate-overfor-alle-andre-er-vi-likegyldige
henry david thoreaudenvikanelskehateoverforalleandreerlikegyldigeden vivi kankan elskekan vivi hateandre erer vivi likegyldigeden vi kanvi kan elskekan vi hateoverfor alle andrealle andre erandre er vier vi likegyldigeden vi kan elskeoverfor alle andre eralle andre er viandre er vi likegyldigeoverfor alle andre er vialle andre er vi likegyldige

Den som ikke kan hate, kan heller ikke elske. -Voltaire
den-som-ikke-kan-hate-kan-heller-ikke-elske
Ethvert skolebarn kan elske som en tåpe, men å hate, gutten min, det er en kunst. -Ogden Nash
ethvert-skolebarn-kan-elske-som-tåpe-men-å-hate-gutten-min-det-er-kunst
Prisen for å hate andre menneskelige vesener er å elske seg selv mindre. -Kjærlighet - til seg selv
prisen-for-å-hate-andre-menneskelige-vesener-er-å-elske-seg-selv-mindre
Alle menn kan få det siste ord overfor en kvinne, forutsatt at han sier ja. -Ernst Stankovski
alle-menn-kan-få-det-siste-ord-overfor-kvinne-forutsatt-at-han-sier-ja
Impotent hat er den frykteligste av alle følelser; man skal ikke hate noen som man ikke kan ødelegge. -Hat
impotent-hat-er-den-frykteligste-av-alle-følelser-man-skal-ikke-hate-noen-som-man-ikke-kan-ødelegge