Den vanskeligste lekse å lære: at folk bare har sin egen form for kjærlighet å gi, ikke vår.


den-vanskeligste-lekse-å-lære-at-folk-bare-har-egen-form-for-kjærlighet-å-gi-ikke-vår
mignon mclaughlindenvanskeligstelekselæreatfolkbareharegenformforkjærlighetgiikkevården vanskeligstevanskeligste lekselekse åå læreat folkfolk barebare harhar sinsin egenegen formform forkjærlighet åå giikke vården vanskeligste leksevanskeligste lekse ålekse å læreat folk barefolk bare harbare har sinhar sin egensin egen formegen form forform for kjærlighetfor kjærlighet åkjærlighet å giden vanskeligste lekse åvanskeligste lekse å læreat folk bare harfolk bare har sinbare har sin egenhar sin egen formsin egen form foregen form for kjærlighetform for kjærlighet åfor kjærlighet å giden vanskeligste lekse å læreat folk bare har sinfolk bare har sin egenbare har sin egen formhar sin egen form forsin egen form for kjærlighetegen form for kjærlighet åform for kjærlighet å gi

Man elsker bare sin egen kjærlighet, og løper hele livet etter denne illusjonen. -Elske
man-elsker-bare-egen-kjærlighet-og-løper-hele-livet-etter-denne-illusjonen
Bare ved å lære å elske hverandre kan vi redde vår verden. Bare kjærlighet kan overvinne alt. -Samfunnsansvar
bare-ved-å-lære-å-elske-hverandre-kan-vi-redde-vår-verden-bare-kjærlighet-kan-overvinne-alt
Enkelte spørsmål har ingen svar. Akkurat det er en lekse det er forferdelig vanskelig å lære. -Spørsmål
enkelte-spørsmål-har-ingen-svar-akkurat-det-er-lekse-det-er-forferdelig-vanskelig-å-lære
Kjærlighet, kjærlighet, intet annet var det i livet, som var livet verd. Jeg elsket så fantastisk, at jeg liksom aldri kunne dukke meg dypt nok ned i min egen kjærlighet. -Kjærlighet
kjærlighet-kjærlighet-intet-annet-var-det-i-livet-som-var-livet-verd-jeg-elsket-så-fantastisk-at-jeg-liksom-aldri-kunne-dukke-meg-dypt-nok-ned-i
Kjærlighet er når verden står stille. Allerede ut fra denne definisjonen står det klart at kjærlighet i sin reneste og sterkeste form kun varer kort tid. -Lord Snowdon
kjærlighet-er-når-verden-står-stille-allerede-ut-fra-denne-definisjonen-står-det-klart-at-kjærlighet-i-reneste-og-sterkeste-form-kun-varer-kort