Den store, nådeløse synd, - det er den synd å myrde kjærlighetslivet i et menneske.


den-store-nådeløse-synd-det-er-den-synd-å-myrde-kjærlighetslivet-i-et-menneske
henrik ibsendenstorenådeløsesynddeterdensyndmyrdekjærlighetslivetetmenneskeden storenådeløse synddetdet erer denden syndsynd åå myrdemyrde kjærlighetslivetkjærlighetslivet ii etet menneskedet erdet er dener den syndden synd åsynd å myrdeå myrde kjærlighetslivetmyrde kjærlighetslivet ikjærlighetslivet i eti et menneskedet er dendet er den synder den synd åden synd å myrdesynd å myrde kjærlighetslivetå myrde kjærlighetslivet imyrde kjærlighetslivet i etkjærlighetslivet i et menneskedet er den synddet er den synd åer den synd å myrdeden synd å myrde kjærlighetslivetsynd å myrde kjærlighetslivet iå myrde kjærlighetslivet i etmyrde kjærlighetslivet i et menneske

Hva er synd? Er det synd å bite negler? -Synd
hva-er-synd-er-det-synd-å-bite-negler
Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne. -Bibelen
den-av-dere-som-er-uten-synd-kan-kaste-den-første-steinen-på-henne
Store modellbyråer foretrekker hvite modeller fremfor svarte. Det er virkelig synd at folk ikke verdsetter svart skjønnhet. -Skjønnhet
store-modellbyråer-foretrekker-hvite-modeller-fremfor-svarte-det-er-virkelig-synd-at-folk-ikke-verdsetter-svart-skjønnhet
Livet er den største gave. Bare synd at så mange aldri rekker å pakke den ordentlig ut. -Livet er
livet-er-den-største-gave-bare-synd-at-så-mange-aldri-rekker-å-pakke-den-ordentlig-ut
Det er synd på menneskene. -Menneske
det-er-synd-på-menneskene
Den beste gave Gud har gitt meg, er at jeg trives når jeg er alene. Jeg synes synd på mennesker som alltid må ha noe rundt seg for å ha det godt. -Astrid Lindgren
den-beste-gave-gud-har-gitt-meg-er-at-jeg-trives-når-jeg-er-alene-jeg-synes-synd-på-mennesker-som-alltid-må-noe-rundt-seg-for-å-det-godt